OCR Interpretation


The Catholic Courier. (Rochester, N.Y.) 1933-1945, July 29, 1943, Image 20

Image and text provided by Rochester Regional Library Council

Persistent link: http://dev.nyshistoricnewspapers.org/lccn/np00020002/1943-07-29/ed-1/seq-20/


Thumbnail for 20
to fattier* Perm Yan Jofdier tmi sir**-© tearijif fc&«? Ilstee.** 'Hwts, write 'F?-t. 'W^J*$$$* «e» s Ute ttew, K*r* Jf. $fe»i%-*f' & rear ctar«& «ps» mmm? CSasasr Curtail' dhartk,. toj- 8 mm, <ta$ W*rf«**#fl& Adjr- gt, »«. fie «S# .*- gffC8*$nr «T AwmUag Ut $s* diss® *«$» ft* :8s*, Wa&Ma \ffete»« *» 4**etffc «til y?«. He?, Isfo & JMMIsg?, #»&* #MM««. * ^ pfcsss** «£ tt*». *fa#* WH» fit* § *, Sfepr., WWflto* M. Stan* ¥. <&•• I Iftt m. fl*«« Jfetf. (taw pffis t§» %sy my, pspf H Mat. «astf^fa» *»aw &. 'StaSMrifc. t&v*, iwha it. im?, %»m!»$ Wmitm, (t»mpc{» JF. Wtmim, mm* ttf«f '#, €fc», *|0*»i* WW* i*n and iejl*»i*ii< •Jls* *»tiB|f »«(i3i«r (torn J%aa tern, A. & es i*»'» .a*i' '6&HS-- ' <w&km- m&i 'ternm iw. tm ittss &$ iinrt. f tew .a#tfM*l' c-t* ,te. •fir mew* etssBcef I* *6»ft M &$fr- t»^ fteeatM*: «»*' c^fc»*»»lfe« < *r 'tows 't» 4^«$d #« ¥&m& &w&m !•«\«#- ,«9ft?«ni#i* nmitMit # Wind* up •ffiHWKer* a»« Hflrts it. •J.C'1-'\ Bwrfgww, tt Sit 8%, •?»* HRfffNft « ¥* ii li«««ife i*i» %i«fe . mm,,- at el ifewfcwte*.%-' -•.'\- •• <• mmmt wt$m- Ptwfmm &&bamt Alt } W. Jmtfri&, Awkimti ' A** jfouwi... W«eA*84* : ts nifties* Mtoh !»«««> wsife. •• A- ©TSmu.. aene»»i AOteJbeM. Scltaet« Mmm '. mm MM0- 'WriUfe- i@% ' witeaft WmS»% ' *$kmm S*Wi6jP, :p«J $!«**?* «l St. 3«!C»&* t |fia»J fctajsiJtf at &ee gmm 1M» t «tt, ^ t*ath*> Jlalf^ (WfctK^a »«wfei«jr »«*%. «^ 8't. Sev. KM^ftarJ TSKtoptfi &Bmii t Sttllt* f«itei« Jitew* etiffnes, ff«*«* «&. 'Itebja i* «w*ived to hilt wlffe ft&abi Looise Collto TOate? »a* 4o9tfaten SJ«i«t 3K8»y WKX* a«dt6 d?,>th» SBtrifitt «f tfowt g^|^p«|.i^^«.^^ Mwftmt**' »ifW«**f #f«t«rf MfttMil A, JHIMMM/, l#tliiW», k$t4 t**M*\*tn th* K«v. Tkoww M. l»jMhiihi» r \\ r •\'•I ' • • .i.'.m .».i.. flumijuiri iiij»i».i. l ii«ii>:'>»l«'iH]WHW>^il»»a»»«)«i J w»»^»i *i\s (ffttinjK je«dy to b« *ht|apetl to >m€mt m& «i«af fete , „, „ „„. ,..„-.,.....»i'\'sstt wfft f» -te< «li#Mi -wmm mmmww l Itmn *ili«#^ mm, into* 'mmm*- ''^W* *6»»- feM^J«P Witts tfi* f '«pi» ittlfWBtwi ui* mmm* mst& ®w*m, 'Wm mut beam '»*w ft'iwi wna the uart* .Utwaw* 1 \ «r tlwtlf wWtfr Aiali |ir^ »Mt ir«Uiid rtrf hat> or #he»hirt, M<m$vim lifewls ?li>tt0s«i \^ie> «&*» *hia «f tK* Af«b» *om«»ttm*8 (* t#i«WKitt# #JM' * tm* jtofc A* f«* ft. * harU, co»«^)ihap*ci h*t or fsmfcWhut Stt thft MSMf ol Itt4 Mo«I*fn wteiiKi), or wn»r*bout» f rthtt mw in * *lml!ar way * ktmf of ro««ry, wa«lo of fit brown t«ftil*. ®<sm af AJMt ^ca^/'Ac^rdites (». the 6ME ««»tiaft »i«aaf «« cteniy III NftP4» Afttem tils TOK* PM •Btti »Mfe I'Mttum tefr ha^ Mfev«t»f wsajsSyw t» tis«. North Afttiedtt i*8pfc 81* fsrthw* wef« tel«^t IB tltc 8«tei» GMWtt oft'. f*e«« Drew 6H|stn!i| *« dsMfc Sy thft «W»fy fisr \«on»*(ntt«*j> labor »tr*« fc* ton* 1»*tt ordered ^f Staling* Ciwrch Uhttetitg. me*mdln#. ta an *»t*ici«' f«. tij# at&ckhoTm mm* nilpwr AftBaiWn}««*ti r«port#<t hv Ca# <««c* «r-\w*r ^r«8«i*t^ vt fflmwh mii VMwtUm> im h\- Httxicied the LftZxsi* Offlc* to draft Blao who re*ixned bin po«t iri,j»ro- n>».t- «tfBlw»t Mint domiHattdtt of «bi-«ne'ft «lf«r« m& wlt.WI» w*»* foffc \eoflJiMiu'Od tlMaynl to <5nt»- » «r wKroittetr, »g«rtffn| WMC* WMtfam- cfaureJ* clftelie», ittuit .*» but « «MT JfOMWf* 1.00B MHtora. h*v» r«fuiiea to remnln iit- the wmplo^ <j^ th# QtJUiilttf pi»pl ttctmti. Re» P«n;t» frtwt Stockholm mat motilh b* tltufWd fc*s ktan dtum m% Mid ih*t two of th«»e, Uie «•?»-. Mitt ISM* ami the K«v. CJantnv Hoyert, fend ulrowdy be«n c«]te4 est af. St* 'JFames Noted By Men At Wedktsiid.Retreat Following-'mf the »occ«»«jf«r ire^kisBd ietn»t of men 6( Biased SiciiMtfetkt psiwft, the mean of SS» Peter and JP*iiI*» €b«?ch, Rochester, went to OUT h*<$$ of fbo Liife l«tr«it ttoa*», iltn«ym <•• o*»w «!»» i3*»t wetlecatf, wtih cttdttubtai i»i««#t* **«£>«. £mt ty -tlMlr mdd»»»t»r, »»# tflr, vtm m*4<* th» t*tm* with hl» men. w io»if «PCO«HIJI*SJ IO %tm» fa efe«?(t; of thl» ;MUt we*ik#m? t«- trent w*» the f«ct th»u «0f l»c tscn* ww© n«»f «wt*ttHti!», AR #f d*y* to c*t to church. *\$?& »tl*wti)t h«t iMNtn rnsdif to make th* p«opI« un-Afric<w. Th« mtuto»A»tiNi mid Usi a*ti*« pri«t» Hv* and «*fc «t Afdc»n» and riw U»«Et JNtautttut the <tM«ri «nd the Mntfle t»m«{M* the i«ni{!«. for «4-> v*»twte *nd ^K«tny thf White F*-- mtn «u!4 kt • Fo««iftt Ugloh, hAvtoi; la their company cnew Jfrowi »Jt couJttrie*: America, BelKlum, €Sw>*«% JCflflKM, ftm&ft Off* embourr. iPolWM^ Sp*I% Swilwr** land. Th<» Whit* rather* «ti*o. *ro\w« the'curlwlty of ih» «tldl#f* ae# UJ*IU, V&O those raea ire ,_,„ .-.,,.„ ._.„ „ ,„„..;*t*»«W. te wlttte IJfee Af«t» wid Ob* White tviiiofli eextr* «M»t|4a«*3cl» majority jff U>» r*thet« espaasi* «f ^a«iriteiy to bH«h* <t«a>! here «e» Freswfr «nd Italian wH» fcYtt ttfttf j««pi. fn&ftlsIteA tijr «t»W f thxe# young «tud«uu» trom 53outh- th«» s» raiiUoa peopte ,,», iiiNoffh I «ra twtlMStt* Th«y we reguldr f*l« Afttm m l m»- A«> AxiSm, «»<l Jte* (le»*t *h«*fr «s» costly p«lnuw|# IHWil Rfcit wluutf tfUrrt?M>{ SteiPMi Baatuimnd NUotto*, «nd tn [ pels, brought from Kurope, laid Mr- f mm ismjis^sg^ $-m? mt% *& - ®^ teas jiar »«ef8#i*-3MM«*i*jB* iS»- of iiHcif »ti» Ma 3»^ft Aa « *»*««*• i»eet!iti33* h«W: bar t1N 'i-^rgtj> ftsr-©tiiP» 4 im%m •#»«! ,' £$&$& th«i .*WB5t •«»«# worstia 1 - b* • to- «#lj* ^ AfRtotteHtfs ernt tti go- e» wn^st^. 'jfta«*S|si», »it?} <>x|*«ij*fta ^te «^i«ie» <tet the Society nhould h*; tt%ta*.t*d; i« «t»m tonte of th« fti# ««•*« t* £W« taMiatigf !»y ttw Kc4 Cre«<t «l America. <• ®@ a|ifi«taswS»fc ar tte Ife-lfeiv. : tI*U* WW «aHv» Cfcria-i'ttw-^tawly WWt* fathers wh» ittat W*]BR tssrw ta .five f c»m» t* AfttJe*.\* • »»>Vl»«mrii|. !hH< voiced th« ftplnlon lihit thLi, tn»|jr tot Mtmt& **» .Bwr *»cJ». of Itatm the h«a]thiie*t, h»i»M««t a»d rrtewt; ef«v*«*nc ejfpcif^nc* In .tftfjif Uws«, %wh «xpt*.t*»d tb» r?«olv* t«- *ff*«,tf tilt «ctl ol thU >mnttttmi fax Aiw*t«i»n*. T*«f Ktnifed th«f O-icy womld iltot: wtUt trip nm jnmr W wnJHt mt 4t$li; Jttntml^U*t4^r > *» «SQ»fa»ie* «tb*r: m*«. «f th# p*tt»b iirslnt th*m of till* tmm tlmrf «l ifmcv. - The Rev, AujnJUrth>a J, jiylward, -C Aft It, wkttfct dUrtttor, m *t- •efilnirf Bit Mftt IHW 'IM| rMtml co«rer*ne»t* And d«votjoi«iil »»dl- tntlcnt will h* taf fem«mb«rtd, th* mf»Ht*nt* *t«ted. Co!ncld#nt*t with th* r«tre«t over iMt w*«K und W«K Ut* oc- cur«nc* «( th* F*Mt <>/ St. JU»M on Sutidity. Ti» rt«r*u*nU *» th«t tj**y off*r*d *p+cl*l pwyer* for tbo ifiUntloft #f HIa Kxe«!> i«*ey, iw*.9p smw t, mmm, whwte lnt*r««t *»d «ni»uaM*«»H«t t« hir«tly .in»truw«»t»I la th« e*t«bU«tu»ent ot tiu» wvll-wppcint- ' Ttlta- comirs* wwlc end «ood- #h«d d»I»i»y<>rnif from th* follow* In* pmeMM* «r* - *x&«<&8«t: St. Moixtc*'-*, imm*cul«te CotttijXIea. Gwt batix of Oood CewMiei Roeh- •«tfr, tvttd St. Mwy'i of fh« A*> #umpkion,-Scctt3villp. fh» Rwrerend Dhrector «f «w I&treat House «atpl>wiaml th* bunt, «h«t «ny Uiyro»n wtto- for foam reasons cannot convtinitntly utters with his pwrith trmfi i* moat «r«lea«ne »«d' <?•» awilte im* tttWtfu*! r««eirvKfct«n«. • If wrIUflw U thft K«v» Attgtwtoe X AjjhwwA a SS. It. tJuf t-*dy or th* l^ke Rietteirt' »<«*»»•» <3«flcv»« W« T. Do You Know pOiilN RETURNS — J»kt»«4 «. M'-vt'-#« j^nrf f^w, *»H fcW^ vrfck*. -MMMIV ittlvWjii 5? !*rf te rfeJ*Ssr if*^^ 1 w** »¥:# *• ««i» Mii*i» -•*«*-«* «*wS^ii»- «<«fc iw**f»r*t»4 M^ *«»« *»w» lft».yrw<a^y «» |%- -K JM* w#fc ,3*. •* «h« «Mt« iMriTSi^MNt ' Wl* _ -Awwiw* Irtw^g C«*H.ty H*5»*.. « ; 4«* mbm-**mFm.wwmwmmm Ration Dafcs? <SASOU?fE A-t coupon* mc* »o»d July K. A C«UJKI«I* ar» »tl)l wo,rth 3 tptl- htm, TIRKS D*»ailnt 4 Or* MxpceUaft Mw. JD«*dU«ti B tire tiupet-tkMi Jtuw 5W5 -<j^ 33. \ De*dllrw! C tire JiMp*cti©n M«y 31; A or- M. ItE <ffl* '„ New fiuft CHI pr»*n»m'\ b*«Ia» nnit iuu c v»?u« *f 10 f«J- lon*,, Htm 2-N?Y. »-r.k. % mi BrrkKl- »-K»«i ^-3HNr.- M, IW* ' l*irto<I l-r«^ *4kpt. J% 1*M, P»rk>d 5-Ft>. *-S*pt 3d, IM*. 0t* your RiMcrr* mud Chiuvc* eeupoiui next winter. Them ar» «*!M. «nn» JW|JF I t«'fJcpg.-4% I>«. S£EOS£( N*. tt «ho« eeap«a x»od J>UM J-C to Oct. ». St'fiAlt 2T«. \J* »t»15«r «H»p<?» K«H9# ,JM8» 1 ta AH*. 15 (5 lb«a ffo, JM« coupwt»--S Hit, wuA far c«nni»r onto Oct. St. ' CSOfVKS Kft. 92- ooitfe* toupon j;o<>d Juiy 2s t? Asfr it a i*.» wtoce^aco FOOP« RST bhie coupons are »«od Au«. ! i to Sfept. 7. B»%et yot«r potnw awtfully. 3h«p e*rJy In th« week. UFO- Mae coupon* «ru Rood Jwljr ! f | * Atyf. 7. ! MrUTA FAm CH1L& tliritSt P<JR» red coupon* «3tplt# ^ufy . T r»d coupoiw v«JJd Ju% 2S t* -AWf* S>» O red v«upons v*Ud Au«. t to Att» $*. V red c»«}Hin* rutid Au*. t t» AWf* U'» W md coupoox i-«lid Au». IS tm STR£SS£S MEAT N££B 9F R£LlfiI(lllS V&CA7I6MS ;VA3tCEAM ! CKPT, - ftee^ h« th* Church hud it, ctii wRfe meh urgeac? « •!»• *x» t«d^r J«r J«ffl|B» and wonsev to «rrat« « *p**k*r ever th* V»Ue«a »Su '*K*w*dr Ja « hrt»dcm*i in %*f&Or kt*w*d u KusrojK-. 3ku «riti«dr ( th* itK-^tr »*U. -txttmto '& m 1 the f»r*{(n mi«*i«fu< tllf »p«J«P rtmtndcft tte mi tuft «mx e«phasiaed- fcv W* B*li. tu«s- 'INi«r -Piiw-XCI' -I» »-d'jwjuew - dehrett-d **c*«itr *» IjtW-MNiMr W«M« kMWft «T IUUB*, QkU- .•We Attl**^. - . • • i I i i I l I 1 I ! i « I I c t t 0 ' * -' $ ! 1 i ii a i P IS it I* ] «l i ^ ft. > ft. !« ; u !

xml | txt