OCR Interpretation


The Catholic Courier. (Rochester, N.Y.) 1933-1945, August 12, 1943, Image 11

Image and text provided by Rochester Regional Library Council

Persistent link: http://dev.nyshistoricnewspapers.org/lccn/np00020002/1943-08-12/ed-1/seq-11/


Thumbnail for 11
t) '.I if jafia^»*gy«i»»^ffr«a«^ **mmm tm. »i*«SMMaiWM.THWrtl awlaVJIaa sasttsa ff/ Mmmm Nmm TM i& /» China •<• I lit % %3WHBWi'^wWp^' ! L#if#r State* >'M\\H'inn»i\nw» f * •g{j^ ^c^y^L^™, t«*.jte^. Amenmmi^tesiiy sum *&> ,w *h*nnf f^ffe J 3KggSL3Sg»,Ajg t sufferings 6f » w»r^t»fckwi j*opk J» f*r^w»r 4aWV««|^^if*«Mt« * - - r sie. Mabun,. Mother G*mm «T Mary of the Spriai*. S»**1K*» ft«Mw- Of tJw &fcrf*r* «f the TMnl «*^» «$• •**»* UM. \m*e* tail •I thai? fore** «or«* fro* «** trade* -prwiace t* M«^ «V fifltorit tinm, «f ffi^fela of v» f»Mf overh«Jui-.*wn a«»««*aia«* J* U» *«y ** *6Jefc *» a*M*«i tit* ttWUWWttd tk*f war* aMijRW* to «iwn4oa. - Tfeay **S.'*e hardwui* aroa**?. *• ay ;«•*!*§ pn&m far ittif faOfaaarieai for attar caw*!)*; •* •^INwndjtiMw*- habitation* Xktv «w*t' ««ra W r_ taroufa. fasti wJwwr maotb*. and) tiwy me aat»cJt of tfc* *»*e* in their Inter* aaftt&a* «*• »\«i»M o| craUtsde & h*mt*e~ tora hack home fat firt* racaiwaii. Some <«r ^«. totttra too* froat t**i* ear* »iaaj«* aUtla*, UtO* 8C X«ty*% Ki»M*. *%*i««» CW*«; attww ffcattf. JSw*iH*, in ta* P***. !*» «f Kwa*r*i, where they war* J gw»#N( .fWlm afcr*»«*<* aad w^M>M^ MiVhaawi'u*(«WV'a»'fc f B»i «w» np»f «» at 4» |M «i»|S'**^^*^iii - - 7 -...„ _. ,„ |#»* |w» P^ tumHir ttwt HlMHSSrtfct ****** **«*jr **» w*a*«. i* m s8t mm im&m- ' *•- l* KwiHHb Tw*t «yp« J»«at« to .nriV* mi t. lili ^ T?PW •'W^yw^^ff^ ' TPlP ^WBJWW 1 *^Wfrfl^ W^K^C W pSW Hi* IMKAK «MMT •Wi«»J to twk nfa«* wk«» tlSfci^SL**** 4fe *** jMW!MI * \Pik** *»«' ara<&~ Mat Jta** •Uey, Writ*** (WH Kt«jHr«r 1M& ihwrttoi \**B* tt«t j*w* wit-' OMiaiacwd •titt«x**u»U«ly Mir AHT ..^MK% SUttr Rt**m»n* i»i4: \Xm gmm, UK «teqr SUM***, left w* J«*» wptk. lEb*Dt Sf«?crJttr taw £o«d writ f«r tiMm t« I Jw W»»t Tb«y h*re IM 6AM» t# re- turn to « awir MUafen m eMf tke» luMr* <*t«naed t& tb»ir JCbf- tfesa; «tbtt« E»ve fewul w»dk in. * wwtera Pr»rlnce, •«rUitoJy «i^*J« tW »«>pk is t^ •ortwUty f«r prmyrf KveiiX wtoi a»y_b«Jrt sttx tack In »wa6a «SB!B, -make promto* ef cxtr* 4»» r#{lon« in thunktrivtar\ Fro« their refuge la Kwdttst, Sister C«rk>» wrote \My FebruAry 2* c«bk wur *«>t wh*n Uie •itu»U«n In our Provide* t»M retUnr critical. Fa^fiep W«- s«r, «fter coiwultiaf witii tbe «th«r r*tb*r* and offtrljajr »M>ir«iMU ««* fa ««i m M mo* »*r**k WWTB TO Tflloi Dt W»VK* j i •iiiijii i.(\\ rr\i*r—^^T7f i | \'f--- 1 \ r f-\—\r-T->•-——— — JHLSy iBWEJgg gS^s: ^^PWff- ^CT^^^p wj^^R \^\PP^ffV ^Jff^w^ ^^W^t* in mil Ji'ijiljit |jt')j»m. 4 ST. PATRICK'S. 0**go . , ._ _,.._.,..,. NBH» «a4 i*S8 MWI few dutk» •* MTSMU und other txtr* jprayct*, «t Uir 2fsi«t Tr»l?ilni Station at d«ck!«d that lb* irtect tKlai; wouJd Iw to get t!w Slfrtert It * »*fer location while ft wit yet pcmmiVte to obtain tr«n»port«tiin, fcarins tkat eventually tie P«»v- vlnc« would he cot »«f compWt<fly and that in cm** of occupation tb«r* wo«W be ao way to |^t t&e euters out\ K«i4cw4 T* <>W» WtB Accordtnily, the nans at Kienow First Younj Wwnas Enlists WmbQQ - *to l*» *»*a**t **<« twa» tbe boaor oflKtintr th» ftrat jroewp »»^r iwm *r *#6**r« Parj*h t» onltitr fit* aenrtot* of ^er country, Mfew ?*<3»o» who la tlw «JaiJc%ter of Mr *$$. Mm tbpiel pttito, ha* aua»t*4 »a * Havy A, Sampacw oa Aupwt 30 witH Ute ratlnir of Ksafjr& Mima I^»Ar« It a former pupB *t £t* JE*attitA**JParo- ciiial School ajt# Of th* 0W^* traln}»« a» * Surws {ii the Rocbta- tj-kt Gtpstt)t f of ter Gemra] Ho»j^lal la Kocbe«er, Mr. and Mr*. Fatfro* bava two aonu ia tha aenrice, \Their ela>r •on, S«t. Nk»*tka P^ra, IT *t«; ttoMd at SPort Ot«, Calif., ** * BLlESSED SACRAMENT REV THOMAS F« CONNORS, i»tf»&»f MASSSSSumdxy; 5:45, 7, *, ». 10, H, 12. **~f Hedges & Hoffm^i FUNERAL DIRECTORS 14] SCIO STREET John M. Hedgts 9kmm Main €20 GIFTS ^ *^- i «Ht tftiVff -- MOCTWMS Swiirh C*ramt« Studktt T W W0Mt«* AV»(tff a ' ' Texico Sfiricc Stititi IH«»»»«l»»>«HI»l»il 5 ^ w^W^^ MniWy awaw^j* 1«* —— Ma«. W3« ri ,,. r .> . . ,,.,»>.« r • » »..* - ; L B. Kef I«r Sons, Inc. »^^-— aM #.--*• \\^ T M V ' CHAS. I. fcMNlAW Gaocnf .|^f. ; Oxford a*Ji«finKcy «UBSC*jrMOI* CXf«tTS Cbta'tawl •hrf TaiifTfM wwpwway w(afF a**^iw^fW \Sriet t»fr C«or;e Engcrt fir Company, Inc. COKI—COAi_««t Wt t M »=*,.-„-..• A^ a* , ... , a»*. *«^« ! ••^••WWW imiWW* Kla^iB^ iP^HHi «jpwjjr. Mtw Yatfc DAN'S CREAMERY «».«7I MOHlOf /-Vt ' $KT HOME MAX* »AI*Y . Htooocrt Awn r^wi roow iff «• !•• » 'I Mi*, life Robarta r»o*^*W *a« = « r**JSW«f«1 OB«I* St* »Mt f* l*a%#r *, WW- : f>4^*»*it»^Ei>^ ^ —«'\'--\»-~ - for Jb*r S8% tw** 5 4H#* FIWPPBJP*:i baa aaea wmt MK«aMM «* Wk .*eco«?II»»w«»ti» «l «!w- ^(itia# «f * b« omaa-ajMl tbnwfn 4we immtK, - • mam watftftiltfltHSa^tlMfil ****** ac^ompa«M<t -5B|* |«atailatl«i jaai* at A I»ICI§«MI jaaaljiif wtoi#i j f foflowoS A jrfcRt* aajwwr Jtsrwrf at- *J»* iiom» at- Mr» r J^ar#*rat Wortoft onFtuatSfe, 341a* tfte injrtallioj offtc*i\-ai** *fc# ._,.- pij»itnt«4 tfi* Offlnti M«ittyOft aceompUihJnanta *«fiA|E th# \ y»*a«. * UJ^***\y* ,t J l '»'*>* l '(' '\l** »>*)\~<»i w - l **''yg'*j ,~m-*mtr»m'!*.m,,mm++m-mM »«».«.n,»i Catfiedraf To Be Repliced ta* «faiKta. for « araa^JtaV . replaced by one of ai»j&»-flu*$ipi. which will «ot olocJc tJw wJf».:of ••tea *rtii^e ai> iata« of UMT -t&a^. ;'!tHia i «»d otfeer we>r|B(Hte ^ #f^ 1 waJBW«r -!K ' ii i»nn »«i >»»>.i»m^mrm in* a» <ni» m-«»«iv *i m» f cfeoir with two Jaiaral awt Ipk atractui* IIM^ llaaie ^aa*.;**^^ Card Party Enjoyed At CDA Home Monday At«Jl?B*?—lSa*5*oa>l*o _ „,... t*r» How* *i* QltJttm «f#^! ««udka Cai-a Party #» *^«*w afternoon «»d jioniiiir «v«»l»fc «i#nla wa*e-«9*)e# fit mm>M»M^i tcmooe\ ##\«*ia»# ts&dltm.- Mr*. 'Ebei*a* Braanals^ il«fc Jslfa-. [5$ M**r« *,•< $H« 7040J *..> »|«»r oainxifjw^i m»m* Bfoowgtt *« ji3^» 4r >*«* air »»*•—> Wlrf<'l>i<ll>#laW4 Gardner arid Radar aai>9>Va»^lN)W-waiafcajlLiWi utiilpi^nay i .tNtfJjWl' [OLY APOSTLES |>X££ AVE *nd AV&11S IT %m< Or OB. ,T V PRtDMOBE P««/ar 'St S~S*»i»r *, 7* t, 9, I! *ni 12 19 feC* IY<;RADE FOODS #^^^ ^^jM^^^dtAai liMidk dad tBaHpf-awa »acnAlui S^^rSU^'T^ A W?aaaapp^»JH»frapa -^s»i*a» ****.— ** »<••» w mo •>»••••• ^>^.^ T«M Taylw rW ladiM.} lyel! Ave. lifitf SUre j tVILL at SAtATOCA \ HbMcCLffN llf j Patronize T Your Parisli rAdivertiawr •....«.,...,». T PMwi^aa-aa!^^^^ ..jt 11 ROSEF.CARLIN J „C£xmum Map, Jtfm B. €, Toiit., D*M of Xfo%$«a CStttreU. \»**«y 3»r Aiateal 3 *d aocawe h* fette that tJ»* fa^i off •«<» afcoal* :i*a# fa- ytWtiM*; •* #»»n^i»»»»«iaaa)a)iaip'i|i)iraiiiiiip»»j acray »«.»yii..««tin ntuiiM »• « imo •<• j-* i »W J a«.#.^at— CRIl e FT?r r $ OUTSTANCHNC NATS $195-42 95-4195 »54 ft.Miaa jtr <aar Lfaatr OR »2«» JfOOrtflCi'-atlBal ^ 8»9lMC !•*•»»»*>*•—*•-»«•*» • »»*»a OO0CE CRIti 147» IVfflf iV« lM*d*M»Mabaa>«'

xml | txt