OCR Interpretation


The Catholic Courier. (Rochester, N.Y.) 1933-1945, August 12, 1943, Image 5

Image and text provided by Rochester Regional Library Council

Persistent link: http://dev.nyshistoricnewspapers.org/lccn/np00020002/1943-08-12/ed-1/seq-5/


Thumbnail for 5
„HII'ITIT¥T\ J **\**'\' T *'—\ rf, -''\~-~-'f'-\\\*-*\'-i'- *••--\—t—ififr'Tf—\*ti A iT\inm'i .'**'-*' -•.**\•-»•\:—-^J.,ftt*- V^VJ '•* -^-- \>V : 0 . * . .JJV.. *>S.^ -is. - • *-^r «* .* ^. » °*^ ^ ;^ » ^C^iptuym^ a -aHfrSfrll^llafl •\^m W ^W, fli^^F ^s^P» ^P^^P ^W H^ suit Favorably • »t\ >itfH)»lWJ<y'HUiniiH)Hj«»4f | 1 iiii > ui HL, fUffe to vbkk special^ 4e«W«^ ffMMfte *M» fe¥**6« fliftliiffS ataaaittUfe —*•**-*•»• ** XtKHKUrJ** ntAguMJMft, **# *t * t=*t artuaa UwUaUtJiKitttaw a%fc ' t» faring ***** t*« tafMt^UUa* *C *JI «f Italy witk % wWatiMW }***- •f Cvts, the %*a*<lbs»«$ jaeaa- $tst\ •actare. *lia fN^MitfaJijiiafc- * 3ftr||}i' irhicit PrMiAe»t~ll»o*er«*t iHtpSKB* •«** it,. wjriRjt« j**** *r^r|i*!P* »«*» j&rife **»«, Out #*sffiij*r ate, .aae fcecratasry •* atfct* HoiU. INK Robert Sfcenwwi, **tjt *t *£• «ftma* divbieR •? awyftUns «ta« it, anlMbuHlaSM- ja^rP*\^\*WvJ -flW!f*T^*Sj\ J p*^ ^c»^jC L $HPI %w»- j&fefe- \WBtmaat- ftrtr ^WtmriaWfrii fl^Mttfe tfeMc; ^w jHf^ya^uajMbf *Mfaftr 4K&duSC « jfctJLMJi' JattaaWft#^i' ~§wi£ ^^a«£tete IfallWlB titer* doe, M *•«• »-|».MrPJ^SfJ*Jftg^r »*^ -*I «^«»^ ** *W\^ ' 5 - MmfeTed * Jew IWswdy cwp^w*.*: «f' IUly r it can n*w k* •»!* d*toit*ly tlMkt U atd not <iairtk«te t» is*ek conW .not bitve help**; % m»y 4ent» of »uch m«tt«e»\ aMett. Why ihea w*t th« l««k4ea#C •tade? Wa* it 1190a JM**OI»»1 i«- *P*n.iibility? T» rent * jHnsopil' KBW»», ip iwiBjFt?* wsfc *p» •**<* siwwcra to ttuem qu&t&iifm, thai #*•; wrunje tan im etrrjiQU* WunAltr. Tfce sesrt* »r m* «is«*i. #*#!#*- c«rf« of wfetefc ««J ftfttiNf-M'Hi* «*• mom topojrtbHwe Jmd 1 1s*&ft|ft le «*S <w«ntry. Arthur 3fo*eHr -wWsJr*'**?®* Wmshtogtw oe»*a»di»»eii* ••* *M **• Ut tfiere ImrWf lN»tt p* *«SJjfe , twHon\ -finan G991 ** *• *e«pM'.*» Utis nilsadiWBtttftr, *Mliyf*l»ir^l» U»e optetoa «I tiM* «ttmJ®o«fteittt; Oierc ihoukl fcc *i n«»»lwt «f tt»«te \There la «* *••* «4TB1KC»*I«^ , txcuiw tor •*» <j?f«»l»»tl«*A WKT; jru»lic» Into »«tch m «H\«lW»* wiUKjux every cfeec* *nff *miMirfiar, lacluding U»t «f 1 efclef #to lit «U time* ha* MCM* t».«3* ^«#* 4ent.\ »agm Str. JCr«*»'JHie> *«a*. \tlwt th«w •ftplUlltWtW «F W* x«ent, «r© Inc^JWp** 81 * 4 -** Cmttmm&m Tkn*t At th« caste UftM*. MfeiW Wftti- tssum writers, « **n aJ> 3*r. Krocli. bi^ tp^m it WBWW^l* tie penetration in Hut pt&t* «C War 1statmaUos, liad »ali *• in- v^ifatleM «C to•«£«***§..'^SB siwd reveaUne Ufiit •*• the jftflu- «no«i behind tsfe* »*w a*fc»l*tw Itslian kraa^cut. WUlard Edw»rd«. v~**tog *« t3a« TlMM-A-IIraM as Wasblitftaa, aajw \ \ aTJCJftBgcaa- report pre|MW#ii ay •tonal inve*U**tt>P afedl^aj^ Mtmn lndi-rid»«i» in tbc lt»ll«» •eetStm of OWI \whaae *-pejeaieaV a»d activiUes Indlcittc them *» f<»l-\ lowers of U»e CotAittanfitt t>*rty It i» to be aotiid that Joaej* Barnes, deputy dlrecfcpn Ov*r*eaa Bra»ch, OWl attfi Jwfc** JP. W«r- bttrg, of New Yorit, 1>|Brfjr' SDttec- tar of the 0*er.ieaa OpisrAMoa* Branch of OWX. loot accepted r*- *pon*n>uit}- f or tHe It*B*w fer*«a- eaat. rvmt to W«rlil Oisorvers a«k «ae to S>«ar is Blind Otat OWI tuui enorwoua power and potentialities bot.b here at home and abroad. TtJey <t/va1K t£ very raany people rcalix^ the iramecdoas p«alb«ltk« that r*tt in the hsLnds at tlioae Who admtB- irter our CHBce of Waar Inforra*- tio& Nnt onljr li U *c dearie* JContxruraJ ott Paj^ J4J Rabbi Lauds Late Catholic Prelate , for Defending Jews tate recent 4eatk of Bithap Zicisy ml Kafocaa, Ike Q/iH ^b&M' Huaptrlan Ba»4l,-4eHv«nti ta.ta* S3raaces»e * enjocy. wUlck i*&&- a4 >i« U»e MiM* t^Wt ^* •«• .;wafi roaeaiag; -^«r« #eal*. H'»«i- iit^ ^ iaiM<..|ia**ni>>ai Own Y«war. Owm Bfooitel Sicrt iitvinir now fw ^O^IP jgrn^mwd^k' l4rM^n-AUi*iK:e and wfcea the time fcpfce* . artist <»a the home of jwsari^***^!, !&piW •?/ item!*!* f^ietmfTii&ervt &$*(pm **/>*•. f»«»t**Mrty^ a ^i^ija^iif^^i

xml | txt