OCR Interpretation


The Catholic Courier. (Rochester, N.Y.) 1933-1945, August 12, 1943, Image 8

Image and text provided by Rochester Regional Library Council

Persistent link: http://dev.nyshistoricnewspapers.org/lccn/np00020002/1943-08-12/ed-1/seq-8/


Thumbnail for 8
mm^mmmitmmmmmtimimm Of St. Bonavsnture's »!§# evvnhag -by ik+ Hfcr.. tftwreii**' €yffim t &mG„ pto* „^. „,.., ; w . ~„. ^ .„».. *^-*™***-«.,,- .- • .eteom Wmiim-m, mia*. 'Wm# *&w- \ f »«fSf*MM Ptl*i:*iM#mM f-wStsartffc. €h«(W{Xw f MM*, lit* ..Mi*' «H LUHf*auO!f ' k tmwMm *mt (Lwmnmw *t tte t#«5*to«e, we Ffesfc -ISnsftr-££*#&; • »twmw$ M th* chwrck «u# wrmew ; fey %** «*»« FwtaWat IfcC^miMb- JE-*2*?yaSL' &S 3? SB? &%W*8dt llJ&t JfffttfS? ( 1Smtauf& JWfe ¥* ****** -«&\\« «*' li»' cttwiw*! An* *8*i Sfeteiea* f ts&ftw&stik, *mM mt tt» *rt*!e«ted .ft «s e*#.( ?&» tftitteb. «mtfe nr«vff)t«H^ir fH>t«)i^ wttim irttem i* »W«gr &mto$t& ; «* to ft W VMww* »* \As^am- m ft gtolw* ifra*** liw «wy «M«f* f» «he «tt i»f mt. Hi* ftfMt&c Jfer «*;M» the *«$#«*: natfott* jw* | atmmmm t»U m , tt*«a»«* wft& «wwaf with aft «t«if ntijgfi* «,re i if w ^efiftio^lift ef' 'tte effiirefi.. *rrt»t|S«l f>t- lite cttltw* «ai Ute t ItoMtjwNa* J*#i«t^ou* ** »«««* «#M»a# <rf (fee m««fc»,- ¥lte j*!5ile» t «ff«jictt ei&out t»# «rl«*»wf* tout |w»» tjisg or «wbiM0 ft»w,itttw ftjt (ffafl,'-—---\* ••—- '\'- •>----«- - - -•«- - •|89^te»«K* a«»# «Mu»h«MNi ft» xpecfal < spmisUmmiimH \Site. UttBpK t»- -•SJHWBl\' 1 ifltfwewrts. .......... .tftiwi Bieo ss»*t wontcH to easts? aa «if *#»K wWed tftwwt fMBwr \m» 0mi mt&WMi&i \will «#'.ii*v«l?: III-&M& .# Ittflitteltfttt' ««3* te ife« hlwiJ of UKh* *n<J soft p»*t«#»; i air* i^«c<e #r worH 1 *s » *t*»t xmp. A itoffcsr b«» QiSmtintt &t* H£*» : W«^i«»-Of-|jMf I», g.. OiW#t €Jtt«ftf ftjiv* .rtfifesel j*« wmfe. <tf -fis«ift* motktr*. *ncif atecng teem i*. ft np r«it0MA ct«ft>. 0/ ih# Tv/#ua f<av»I S)fettirtt?t.. »«» PwmcSaw*. At. right, m. vsli«nt CfttJiolic oJRc.ir «C tilt U f. K^vy. K,hv..r.l Jo««ph Cor <ro«>iwin<itef tft* craf«r &?Ti» In th« 33*tti« of C*<p* E»p*r»nc>?. h»* tw«n promoted to tlM riink of OmmMtit • r»nk which 1m • •imXy r«e«wOy S««B r«rao«d! in ttm W?|l*«W«fi5ft.taW*''^M:#4rt*5 *iii* *t4(* i»3t»r# blind wJtfi lb* nJttw #t Si. ajadatb to ffloty. ih# for^ -*«osi«ai(«» una «a* Hoi? W^«g»e««i. *tt# ffta-Jjfawl^Hi toil*--. <Ph» ^aeta*» •» * »ftt«*r »» <** ... |if«y^#'Wife -to eitfjwt «jia.ft i& -ftH f le ife ^'ueiriwm ntetift «ft* ; UJ*ft '. ,f 0W OttltefSf *«?# not taissBrt fe im&Vltiiimt of the <fomoe)'atii> and , '-«SM*ftiittaMitK i&* A**** o* m# sea _. tew t«f««tett t» ewe ?rifr*j»4A»iu* ©»» tt«« «*#»«& K**i« *na ««». «»» ewpfioj*\ m-f'^j ^ut is ai)« *» ei»i«i I? tit ••. • 18! iWBt^F t» •«*« ««*Wf tWHsfe i^nwitt,, C^ntJ. f . |t«i8-«.vS»ti«» CUVe^ *!» *»**{ *{«t« «»tlye we»fc if rtdewwttog .iwmm ewmm temwtfg t« sit i^Menst* mi to tttoie «*'h& h»vs ,f.t»«ttef t *m m&m «»»»«••{ th m tm visim ift« e*n»«&. :itt«slft. «8ii -i» o,«B«w*d. ^i»* ****** . s^eti*.-»««»«*«*. ww # m io the \«» fo»««« «r«B» emtltm 1» «»- ] «e«te «Um*, ^t«l» niliuw, pttfptt iH»d «p«*8t# t# tjio tttJ»9* «rtth th» I ««B««»iw P40. AW wr« »»!«»»« In • ATO «tMt««if »« wmf |tffM»t-f#M|# jttiipttdf. mA.iny& CtMlJi te .•-Sfesatiitttt #rog»siB* wftottf fcfr'U^e WJ'8J*m lM^,^,JMFmm '• -Ttttm* K0O4 -pit*fc»t. * ttuMj wt»i«. f fifty W** 'Wiffl fPT $&«•. wWtf **Wi c«n»!a«i' hi C6tf»tf,Bisct«j Mt d«4'» faaw» wett mi' wtw town <n *h« »%!» foe Uk aetbiK tow8r«|8 y»enj. |«fc» to t&eir «rwftt ST. GEORGE'S PARISH s WISE $830 FOR RELIEF Parishioners Rally In Campaign For Red Cross Blood Bank f»»*£Mi> e<wji«riitJoiT In #i» B«U Cm* Ijloott pl«*m» c«mp*i«n w»» rcport«J on twt» front*, chfil; W««k> Afc 0«f t*^r # Q«ed' CsaaiMfl pip. tote h»i). Brno** Ave„ tat. ptato of bJood w»r» «fqn»ti«l *miw«j«3f Of l*ut w«k. Sundty at Old m. %t*iy'x Chirrcii, WnjjJilmcton P«rk, 1W pint* werp pktlffit l»y p«rl*h. loners. Vint Rev, Ofe CfcMWge P. K«(t«H. p»««e #r QM .at. W&nrj^B *ptaKlnt *t *U the Jy^uuw* Buttdsy jippenletl (or bleoci doitors.. \Thousand* «f Am»rli.-«n boy» »f» bUfN lit Frunce w:ho wouitl bo h*r* today If thl* blood dona- tion #jf»t*m hud Jie«« lit tffect j« 1»T M) 1*1*.^ Dr. Ketl.U to!<t *tp*ff#tt^t» 4M» 'M Army OnutfaUt WtikttH 4tie.mtMti hy Mr*. Henry tt«r** WM on band to email eon- Apjw«)» ior douenn *t Our JUwly •W»-»HI^^«4< «^,H3««Knr • j f.ttlnmuian federation now la try- hm to. n*«^« mm «fi»J - to sow* fe- r^cfe- inwiAk «f 8fc dew* yAm»4*9rtAiiiprM^eIl-.*«« ' ^?«A«!?' Bf«itS«st»«f£4fiiBanl8t.wa!» «r«» ««ttw»^ wft *'t. AW« SWCRt. ;*tS»tt' fe^» tljKlljS- 'Wife* %45«f* tiA -*rt*6- m Uikms&M relief ' • ^^fejgfeil *Hie> go»ti «tft fop tbi» the flre %tim mi te fte ittic of tb© flir«*-«t«j!jf hriok stEttc- Kan* JSM \-oIiintcera wa» aBte t» !«*>*! consWer«tiJc q««nt4ti<5 ft Merc>' Ouifd Lists Card Party Friday MM. CUiri*c* X Brxwh will op«a her hom« »C ?5 <Stwn«n Hmi, thlji rrWuy *ft#ra»o*i lit i.'W ?. m. f»r • tttm&i card *Mty to iid th* M«rey G«1W of tiw tit* th» Wtew«p. .A«tUitAK' Hr», Btvney #Uil |« MM4»»I«« Harold D»vla. C«(»r*« Gmt-ney. J«lin CeuM, H-iury Gnuuit- Hr^ .tohn W. Mtitllt, CPwrii* IfXf- YM, JttUiut auttwix, KdwM* W*J- geJ And. Kdwtirttf Xlwmtr, All ftlc^li *f mt U#$ «f Mi»rcy CORXXKG-The rUv. G«rv»*« afcXttJcw, O.FX, »t at B#n*vei». tw»'« CWfctfe, f««r}i«rly irtf C«»-> lae. «{H to th« IMCM *j»«k#r »t ttMf. 1UW <(J«y «»<* iK»lMt ftieale l« iMi iHtii s«»d«r. A«S. i* *t £>«*- iMHt Psrk »B4er th* tu|Mrvijii«a «f th« i(M«l Covacil cf the Knif 1«* »f CMuwbtM. JT»U«r Cerras* wriui j(r*au»te«t fr*m »t ilary's PjrochiiJ JfchwJ 4U3)< C*r»ia* *Ve* Ai^honjr lwfo<r« %e*A. He Juts- |3in«l * w$4« r*pu- Utioft for In!* *pe»kl»t *fcl)ity »n<i irj)j M «e!com*rt hexrtiJy t* bit. ilpNMi' -&i»ys* Hlj^i. : Biiex}, XtiM. — A «t*l|' tdtuM 'tat h<&*, to b« known JMT \Xotr* 0*ffl#. J8lg&,\' Wtttf l|4r«ft|ferii- at tt» «»ls< 1 &t*m i&m iim Wjftwt^- t# le, r*«dy for cl«43«*t ts «r$»t- fr«mium «f ct«Mt Orenwrt pwrltiji wfro tm4»' %y tJ»» Rt*-. |W*>ir* T. MiMtglltcr. ftastnr «t alt Mtumut* mm »r«v.|l»u» 8wtid*y T*« Awl GtaN* «t*« J» «x*eted »>j* * ccNsm*Miu«w h«««»<«l fcjr Mr*. Wwher ffKwiiek' *£ tto Alltur a<taU!>. Et«ti*tl«ft* w*r* r*e«iiv«4t l#h bull «n Th«r»4«y ^ *rtira(»« «xr4 «vet»tn(*. Aujtut 5» .***#-»^|ii^_ t HORN£LL : w MI fgp% - m « DM • A« T*W ilM »\ | i »*JM«jWJMUW»*^^J

xml | txt