OCR Interpretation


The Catholic Courier. (Rochester, N.Y.) 1933-1945, December 30, 1943, Image 6

Image and text provided by Rochester Regional Library Council

Persistent link: http://dev.nyshistoricnewspapers.org/lccn/np00020002/1943-12-30/ed-1/seq-6/


Thumbnail for 6
* <\ * AV. •^ ?^rf' .1 V:, •,.«fc,>-^^ •-<!&•:,- /,.^;t^^#?f$|^^-% • ~ fj^P\ -^-^•':-f|p:; . ;,i;---. si+> „. i7 l w* 5 ^ I t% H rtsk '/ v ir _> t » V **mmi h»iiw»'ia>iiiiiJ'>t»''i!*«iffiiiii»i»-».»MWiiiiii) t •'triiiirfrrtfiiiiiiii'rtitiriinriiiniiirniiit inV m - wn miimti IIBIII iiniainfinnr' iMiltiiiWiitiWMuilffl'Wiit^ -^•H s «-y.4a>tW' ; W^'#^ t 4 tit** woh ftM, imU_3M»jilMMM-i wfw ri m l *4& <** t*, *£*r4 foot, $H&i* * tog at* «4?r #. v #«** *IM* *w*«»&*J, v , ant tte it im much Icy* ta **• •wv «an^>> wrimet «Jm»fc tfe ones* • >ikm fiuy %U**M w'tou ecttcto* • u#* ?e $*,Mhtit°¥ktJ*t tit i*-^- _- _ _- j libji. mrMrmm-, ttysux^f 4tj,~W!J8. wif'Hii»i.riiiiigj» , WILUAM f SHAFEB A!40 S CICIRC6 SWAIFfa mXHIgu nr -1 ir- . V\- »or the ttMiH§# yea** fnv«ttlttg in QUALITY 'lit' «!,«^' *H».«|wratl«5 : £$t»um}S»Rvy. lithw'.nf wW- HIM* fwM > v>«.^Ufl ,..ii)f, W i^r> < ;».w,,A» mn.n't /minim •*• mtfufcl aHMiMHHi ' Pmfa'ri>iamh'€mit$^ ' '^. M$ fat am 9e&-.u# toxom>ifaffl- Btmni tfio |«J»yiilfjt lu^ccts we hov^ tmmtim t« #tr^8» tte xnentol mi : - KjiJflliKil tfllnltlet, mWth am tmA*' 1 'tmptm who 'attcful '..cittiKft g«t frwer tlHwct** <lia*-tti©ii wM «ip tha^\ fb© real fGiiftdfttfMUt of • iiippy tjwtfitige mm sjpMtwalv —A itwnft 4mlM mMt&umiMi%M*r# fofitfetiliiff-ttt* hvttk of fljis 4teli«* : «til'-i»tow»ti«IIly. Awd tblR-iKtfl-iif • wim'l: .• -jw*- it -^^1ft^l^«i^•*#- , %#sfft.: •=!*- triuli tJic Mwnii lliit tlfrjMgawj 1 EAST AVENUE \ *' ttt • mmm mtm»mmm^it.'\i' n •'win\'!*\*'* •^-•o'ijan • - - - v> \-r •iw'.»ii»»r» i.,.<i« < i < «»ii > i > rt» a »p<» ) ».« < »i»^ MUM WMM •*****• <^. FRIEKBS C^Lac'.^si^ xiXJEsar ••\• ••• *.•• : '\? .'<• i, <Jt«^WfiSt»H^. |Mr^|«#, #f •.4&B3US&, f J. • \ MKff|if«i fe It, % ' /that - it'. mm»mM -Mmtwlug®' $%« V L.\ '' \ 7' '*•\'\\•' \ ; 7^ ' : •*\ ' :\'' .-'YowfyirfeJi: > i -1 i - 'j • '-:< •a IMMVMMWWMMW. •HHMMM' «#MIM W* G» G«- l^r* ' , Columu* a*\c C«ntr» Lobfcy CMb In &l»mftw« Cl«te, Ceiitfo; . WlMt iMiitcar- wifk far tti& l?cw Iho wofl4 tw othstm voA.tor em* mtvmi ' « • . • • l»«ft«e 'W t&l mm of $owi wttlt JPIwtliip HMsM.'tCM %1tlt llll **fe3;< : tlt^- i -«i»irtt3rt : iiiail ; 'wf ''#itpeiy'\ 'milt 1 rurtain UObtUt* • Ahto* Ifeft^w cttt* l*kl« •tyie* iwni!m it »|»ltiiiiMitt« jf. . •*&» *W# 4t»jMtf lm »l»WH Jiesre' »l**t» the 4#r«t«l -<s«toif'|ji',;|lt# ; it u*cd *IM for tt)« tie back*, Either wooden mfa m old m«t»j < * \V\ sv.\ J* A. Vp—^™ 6 ,v^- v nv-i?. '4 ^ .-* !frt < 50 CHtSTNUT ST. i 1 . - ' . ,- : ^^- - _. ....— ,.-... J - ,„ ^*^^|fW# ^f I f ^^W 7 PUtt OIL |im.W»pf.Cfci«.4##' .**»•• til** ; MakrBmMmi M®me i MmttliMm^mM-MMlm Static $0ii ! 7 mmers •..•\\ ' : Branch{ 583 jfudion A.y«. r&&*^-*,<+ t» m m tv'Mim *»,ii*m-,m.-mm-m'>m*>>+.»k R PLVS 3AK Elt Y ST. PAUL LIQUOR STORE *••-• 'cuifwM ton \* : e«rr jupply .^IM^ wt^ivi .Lir^mn\.. ••nj'-.'--il •i>-|'~^-''i'''^--f\r >' 'lJt/< •«•»\'•'• Tn J i .-^^CTJtjSj*!**!^**-^^^* ^ PMADkilAl^Y A*f ,l|I.4rv|C'R|#» Jim _'• cili'llfi##^.*Tii^^#ijii|ii:iii-7iiiii '-Li- «»\M»'*»\Wi.^»« l»»,l < •*•-. Sa.tETTKTS M&'VMVB n t^lrjp#-*yT l - % iTirj>~\ *0^-»J! ! Frank ffi» Rossenlxich « _^ el*- i-S „ Albert's^ tod* ^»t yvtt h*w*^tt lw»i m^ b* pm tor the glaw curtaitt# *nd •We drnp«rl«« which _ mmw h* hUftg ckwo ttt th« window iw that tbe holder lor th« if|aaiit«t iptr «t*nd wer th«m, |# thown In the tketch. _^ th« <KwMi*J<m, fi«rj MAS IfmMI. Wk&k* Mm bookkU prepiued flop r*»deraw fbli on hwid B©W ewkWrial*, To to cov*r »MkWjm «*U «lr««t to UA HI? !&&*!# O ^ ^ «>2 W. M*hiSt. ' to Th* Htarl Of tkltt*! He^ . LOU : MA IK 4025 Ms fHowiciN. mm - •< i! i«»im'«»i^..»iii»«»«wii'<i»#iii^i«»iii»iiiii'»iiii».|iii»i l «».in^w»-'' H |tfM»» winm»gwi[»->i)i»w»Kiiriir»» ioit»i«wwi«*lw>n#i»iw w»| ym, # «»^. .omp^ »,»», !»,»,<.•.,; «,^„» « »-m. mf»»m f You Wilt En)^ Sc)tntif«t*rty f*«itW«t«f W lym|l||pl Q|Hi!JF <> -Wf^l lilt %V fillil ' 0M* tv,m»f» ] l #n»iim##ii,<j;n»H l #i mi<ij»n»i» w>-mii mtm tmmmmp**** I'W-VfitJI ttBKAllIt IMC PMMT8L .*mS \tliftit . ^*».»»l» <i #| ^/W'M^^i.'itlt.^iliW^i^^i.^ '».»v^-<W<<|i'<|-» , Patronize Your Paris). Advertiser 4/ ^ \\ ,,X^

xml | txt