OCR Interpretation


The Catholic Courier. (Rochester, N.Y.) 1933-1945, November 30, 1944, Image 9

Image and text provided by Rochester Regional Library Council

Persistent link: http://dev.nyshistoricnewspapers.org/lccn/np00020002/1944-11-30/ed-1/seq-9/


Thumbnail for 9
\H« * ^Wt*!?,** * ntw w v ',» i > U-- i '/N(^ /<- 4, J jv-^ ^ •, v/i> % ^/^v // i. V I s, >/ 1 „ *\ nSST 5 Ji ,-**<,< v^ „„ **•*..,?* &3KHS V *w _« i >< jt i »IIM»l«lillWWMWI»»IM-a^l|l»!i||liil»illiiltiril«iiBil)!»l|> •WMMMMMMI iKHi)HmmiHMUli»Wiltl)miM»U«llPI<HWMM a ^**it V*T ^* 1 *P^^PJP%P#ijf^ Wfl^pp >P*^ttlPX. ..... ^PPI!!*} $lPl^p «WPJ p^llWCiP^Sp '*ll3K arlfWF - wmm pit Hi€ twwwgt^MHpMrtfr' %H^ **»»& i lfi '*\' W*§ \— / \\\*— Till WIMP IIDJ >*llItyltm' IfNf Ppfit |pf«*iaigL ^Pjttf% INfcPI £ Ml 0M Sk Jipry% Church XA^^SU« iSL'^asE^B^a»« - 1 - \\ ' T«A3S^^^Wt^;»«w )WWt»»TW''Wt»4W»^riir,yy||ii^ W [ l |)| WI <(i||gj a Jffiffry iff C3tt5it. fltr ttiiBfaipttff urns __ ^^ ^^ ^-^ _ Imam Ifook •* -^.-•Wjjt ef«,fr»* J m*}T ' MMMMMM9I '. |«r«lffl«a&fe jBfaafeaWrtfc f •ffrotwrt-gR.lftg-'-^fr 0kMI«ft £«9tfemMl-'Willi, ./fcfc ' JS^J^' .., ' ,-,;, _;, ^,; \\. IM^*I m*-isi«^^iMiiiart».;a»»i ; : — -- ~ - ~i --- ^-—^ - — -.— .--^»--**^^\\^^ ;;\ \ — -• * ^ '•'if : mmmmM^\fmi^mvpi*m t ^ 4HWUJJH0 ^K^JJLM|M# , .. 4L^^^^ ^^^*w ^Uk i^Mt jfia^^ih 9T^|^^Ljhd|H -^J^k^Mi^^^^ j^^^^flL^^^ aL^^i|w ^^^^^^^ M^^^^^K ^ j^^^ul aP ^ i It Mil ' ^»wii»'.ji».Wi»i»y^iii)nWi»«^w##^^ \Si —• • \ ) ' ___ ; ' _ t * ij | WIUJAMSON, N. Y. : j duct tUt prcscfe A Tri*luu« ift duurn will *1M bfgln «| § *'C><HA. - • T|fe^ -^iMxam to liMr. *1 ©» a»l' l^iir JMB*!* * IJi% :l£t£t*t& ' Mornini; ^ Mn«-set daring lb« eterans Aid mtww'i!'*\* \^ «i*ig !: . f^ee. % In tttt f£> #f <?* €S«to 'Efto^iu,, c^l«itttjttjt'; ©vio Center at ehaklr»a«»j. Mm* -'-f^«Rlt ; IHeWllt, Will h*YC the f<>!lowinr ^jwuitlnt ' Tickets, Mr*. Carl Loftnk; c»rd» Myn^ Monti #iwi^ : mwi JSiWi* JJEBIIII ShellyJ 'tnWI* ^yiwit^.Mw* <5Nb*3RHt • :• fluty 4Sfe«|- mfi* h#i- Cflfateltef t !••• WsfS'Vitfc iteuti w#feDUtt»¥ ; ^S»e«rfW#*rt* i^Nsat tmlf, #•* «*» und Mr* Hu^h Beady; puWkity, Mr*. Jtweph F. Rii*; ho«t*»»•«, Me«J«m»« Tbto Hub*r, Cyril fltmtt, iletot^ 4!!SitIiltiMi^ \WiUIiro WiNSfiwiii- Jolbli CSerijiiiw «1|4 !!•« \-J ^^eift*' ( the duoib cmn ap««k, und tbe d«*f 4 |«li <»•*»•*•'•-«»'.# y # w4*l>*4 *#•* : * ^pffi^p: W\TP ^\*F ^^P flf ^K^pf IJFWi'yiflp ^ n ° . ••.-.••'• : ' CMAILIS F 1MAY ' ; •'•»• !«>i*i.ii..miinia» •»• • • i»j H»II iinil _•*• —.»i D»m>L->« •>!<•«•<• ; '• tACtPH I BUCKLEY f ••- • i' ;. N^MSMp- DIRECTOR Jr. n><^ i» wniimiiKiW'iii^tipi o »•> m .mm mm***!•*'*••» i*mi'f*tj»imm+im'i»m><m-mimm>ir>0m>m>m<<] HARDWARE 1011 DEWEY AVE. , AT *MXJkM \ »-»II»»»II«I» ^1 «II»III» mi »i i> »• »i^maiiw . it'Oiiii i- r r f • tt- &# i.-&M&*JHm. -Ait' •• ••p* UtiF,' •*» ^mip^flp/ _ p_ ••» nut- i^\jsp»t' * | <t .ii«>,Wri»«».IH»-.jC,-ir..i»«»i> iiWriwAiHi »'*n»W» ill, li.llliii «i PUtNfTURE CO •nwi^i. *>. i.» « ^t ^f ^r-^< nw.iii^.ii'io iw m' »m t*„,...,* ». .T>^.._ K.. '*• . m*m>m>mmM'<#**mm^+ m*< m:Sm m m< 0m4 i/gif. |ir^\iii;i iiiiaiy^ « * y . ' J * * * 1 . r wi •tm 4JBHV JV ^^^j^^ 5 •^•K^^^|tejdK r Ct«ii. JffM \CIM.: .IO^I^^ nnmt wniii^^ii 1 <m in* mm »'\*')#'•••' f • ^,. il . tkM VlMT > , :.ffiji»iii»wi»p')ifr -i -tOVElY GEM COLORED Many <Hh*rt In F^ar^ $tmtk*m €***•! t \€m*m GIFT CERTIFICATE Kii;iaitfi>|i t li>i)l)t»)WiMI|XliliiW>i>tWiif»WiM<>^^ Jiiimiinim W%mmm%fByrWm •WTjSsf'ltwr vfllWwIiPJiBfllSI „^#^f*tf**-^ M •ii»<yi«»ir'-'\\^«*ig| l Ulip,,JK jWWtn .'.III»II»II«III'III w« ___ - I4ftl\f#r'tliri «il«Si#^fli« Ut#*t i* ftlfcilt - _ _,^_ ,<iA&*fm 59fi?55 - Mass at $t •dan's : 4«y* J0%fe.\ '|» Iijr »w* -AtUiiir v V« »*na*ry 41, Km«Ht* .«f\ m ^«iW -try, Tim** m tWrty mm «n4 0«« - A *p*ti*\ pr+V+r wtil W oit«r»4 f&fi &£tJi «^^i^M^ ^ ^^p 4tltt^ gyauuJU^j^ 'gttjyyMi= tu %-tiigJL k mctkwi In Iriahwi*. ft- *|^^Pff*^MUF# I**WBB}S# IBBPWRPWSIW ^T ^P'^WP' ^y^^pr ••^^P' JHplfi^fe •JBPP^P#^P4MF ^^ W IM^PJBWPPPP\P*^P^W pr ^^P w^ ip^p^T^^W^^P^^iPl ^P^PPfc ^Wi^Pi^PJf *^^^P ^^^^^^RJ ^^^^^^ff^^^^^P ^?r^ Awdlteyy tMr-mvM Milt te- tiM'MUN MMi^ !•:•• A. M. «Ni'fl|«rp* itti* tike-^bPrali. --' - ' , •liwiftJrxiiawapii^L^y'|i)H|^iii^»»>»yM'Mi^*ii<Wj.-^-...__ .„,^• ^K^^PF ^PWPPpwrw» wj \ .*P|W|| I SPH|^ *^w* ^^PW^yiP^pWp*jp_ wl -Pi ^'••wlPJwwf -pvfll* *™ 'fflp^ S 'PMKPwR w**il 4~wWjP Pt Jwiiyp * J*WW'*.IIP * * •*!• ** i,, ._ PiiMMIsjf H A*BI* *• » c#™» ^ CATHOLIC OT flOr 0 SUPPLY 0 I UKL M Olttton Jltt. Hft» ... _ ,1 „ III BWP#P* •. AN m/m urntiinimnmio •iiilttii sjjPSPfP # ^PPipx Pp -P ^P/^B' fro*.» w * mw» —y>• * <»\•' Bit *H^*m' PilUpOMAIUUt jripifly, flMfiglp., WPMPn« 4$ ^Pl*::!* 1 *' :p»isaw«iili>»-ltt A M/KUt« fiat. • L '^«FPJ^PJ |Wi' -' ^pffPPPJP^P^jT\ ft^pW?** jpp^ Jppi^lpPli?* ?wt will W mry*4 imm»dimUi}y ••«W' •• **iw^Mlf>it JftwriNi lpikj!w^ lisp* UmU# Z>«iMrt MiOUtf* WU. Kalherin* Trwln Pa4 T««P« Trott. ^ Th« R*v. Jowrtth WintMllc, 0i^ •a#^«J^PiP?^XppJWPP^~ **pPt#^CTM*PP#*|T\ •»*<(•> ^TwipppPI*\' . , 4pW\iM^ jRji ^W|p|Wfc|J|piB^ «BP#^ 806i*t* will hiiSUt Hidto' &xiiitiiil ^flFSPCIm* - pHP^F« Jill .PlilllPfHni^ pK i*i$a*tS^ ,|P^liillVft WMIfltl><fp Pf#' 4t)P* wWP*^, , W^pji3S*Wt P^P^ WStW%wPS^B# -#P» ^JrtflpppPP^pt^^ ^JlWk * '* Jttf&tfk^^&&mmmX&f ^tff~\ ^HniA ^ 4^dH^|^W^^^^p '«PP 'Mf%tHP 4fcrtSftiHfP* T jija&~% JM| '£^i|p«' •3SI iN^pt gift to tit iHiiiiiirpit ali mm « \ ittntt : :ilfy iirt' 1 Tiintill wr.llTl\lMi\ IR-lltW* Pf tllP Pi***« iSirit i«MW : ill' riwimM^tfif te k«lfaMt''M GOOI) JCOi/N&EL 3 \» •'» • \ «liM«MiMtiMMII« •MM* *!an im«»^n» »•»•»>'»•»•»•»—«*!<»• » <•!«>\' OUTHWESTI SHOI IIIUI 11 liil,]l]pllilHHllJjlil'DlJ»ttIUIIJIII[JJ|Mgl^»WpWW<»MilW^WWW^PWPWi<P^^P>M '\f • «l 'Mi »i >• » II ll'iw • iH» Wi » »* • W'W iW IP«*»«W<M>*^W*<W*NI|p < ,„•» ijW* »> *».<»<»»<»i»*JW HI'•>» I M»«M«lll#4iN P UEMMIEft f C JJWHMi'^lP ^pppPTPi PP LIQUOR STOM ^ <tiNIMlt 4€4t SPJPTP ^ppPjWpp PpWp*#iic W^WPSIIPW .^..wi.OninlWi^iiWPi* * \•'»•>*'•»'*•*'*«'*\• „ §s+tapp5$E~#l i mi • m mSmm^mmmmmm m^mmmmmmmmmmm*mmmmmmmm it |•»*ww«wpfefip'piPP'p> >• •—WJP f WMFF PMAfiMAfiY lilnbll 1 pflnHHHnNpI PHP^P/PflpP 'P/PlP^PPP/ f Ww^^PfV^ ^ip^ ^Wr*^P * <=•;' * / . . ^. ? r i i * _ • —,, , ,.v \-_ .. c WMNMMWI • IPPPPP'ww* Pw PP\ HW \1 MU M •MM|AftMH| t|§ IWM»«»p«INMpMIH L..19 \'' .»' -\ .• | COUfcllt TODAY id ctiAM pui SMfntT j JACKSON^AILIY j «<t»i«i iii« «l » »!• • »^« »— • • >i* iH i i »»f«.^*#*.#»4'*\» •»•*\#* Apt. MMMP iwnfeyi 4^»?««A*t* J lt»4tv t^ttf J ^ - ^ pmiA0-mtm'mmmmm<mm'mmmmm'm'»tmiwnmi ^rr-^.-.i^ 4ft tmt Avi { f IfBH SW. UIW IWI piPfmtwMm wiAti ; iYIUL tt SAtATOCA .JP^PP^ ^^^^PP 1 *^^^p^ P^IPBP^ \PHPPFPPWHP^ J ^P™WPJPPP*pPWl P'P^^^^ ppPP PT1P|P^4F^^W|PP^P \ wumwr »a»'^»»f»<»i»«i iiiiHi'iii • mm \ w 1 ^P*^^^\ ^P ^^PW' iP^p^^^pp^pp^p JP wp^^^pp^^W!^ppp(' \pflfcM»lt , jK^' , wtU*^ i^. ;-£ ^ wPvPpPw^p F TPprPPPpW^w l^»^PP ^ o 9 ''.?:•;#» i>r

xml | txt