OCR Interpretation


The Catholic Courier. (Rochester, N.Y.) 1933-1945, December 21, 1944, Image 18

Image and text provided by Rochester Regional Library Council

Persistent link: http://dev.nyshistoricnewspapers.org/lccn/np00020002/1944-12-21/ed-1/seq-18/


Thumbnail for 18
^T* 1 *>* * 4 />* ' / Mf 1 «.' p < » «n \h -''Si _ ^ 9 i t<* •» **]>' aKwow corora* &»******, n^» *«* inr - vm m' , iiiiinri-riTmiiT-r--T-irnii\iiiirrriMtirTrTiir'Tiirrrrrrri'iiiiii , i i nr rrIT ~\~\~ T\i—\\\\—' I'm\—r T —'—I ftesii^r 2L HMH &^r ; ; ^^i j^'f?:\ *r^JG.-#aa$ C*tfcft&c fiiffattiifi**- \\\\•Ik fataaffer* Jflaftanar C. J. Stanton , 'l|ijil*p»$fe fet atari! Iff. saw te* litis* «$* w» If jm aW* ''l/f-'--t»i«-'.'-'«''*- ,i «»«W'*~i^'-»\'\*!f-f • ' '\' - • )<^WNl^aw^^l|^'l|^li^^lulWll«'l»^^llWl^»•., *\t: £•> r^> (r* ITT certificate 5~ ®$m thtm ||-raii|©ift% Gift .CtftiHeti»Ml 'ttt - • .fntmchooi* mijr-ovMrifftt «f li©»ka tf«th«r s - fhty Want f«6m xraritom's fairia $*bckf. If* „ tlw ttmt fhca«|htflirjil| of «ti . ,-. It** the tiitatt to gtvt* tooLw jiff back In yourta^, = chajr ami da alt your'iChrlftmaf ^hopplni * cty tandii^i Seraqjom'*'JStft Cf rtlficitttt l*:J»«i{lfea' IK '•'• -0Sntai^'8aw«!i 'tiMMattiee; ' ^fi^-'-^pv^^/ '-' ' •••' ....- \^t ; \«W : |^ifi'\ ;'ii^- : '',.«^t^tf 'Jiff i* -'laiitt^ &t:'1m%* Mowifc/Ut jfta| »f#l*'WljW^*««l'*f.l ; ; .. no§ «t'\' j^^ftMWeii«!l a#«ftt;,. $» i «mil*>'\ Mm, -tftdJiv.*, W| 1am' I , . 'nmgtt M ' w'amem %m rem «8f J & i&insgsr' 5Bi»i««Bat - ««4\^ mmm ; •ya Sawfr'uM- ®m •a»|-'«asi» #1 W»: ^e &*£ *s»ra^' a* \*r»* l«^* : • J tipxm& 4# m 'fl8#»* l^Wfe • »S^ if* I lab *«%, : 0bf»ti»%f ^car 4te I %y m*?M mm-*-'* * Mm &j&*-mi '-mi' :.«*gp*^ala fe •*&krlwi»y? f fefe •• ipcftnl 9^r»»«li. -«»ji <l&i»fyi' w • jyrogTaitA\ Iwfc 'tet^ tMI # M«SSr?T«f fXSI -nSS**J%' «*»*»' *** - Mm %- w#** hSL- 8 &%£* t^hSi*\* ft ^^r^tmdml - W k l?OJPit l|S||JI*VIIltllIl|l* PSfWfe liUf^f ««.*;, ***!,». i*^»» and pdiya* thiit fli#f Ibdi. •h»j*^»** fl *'-^* • ^ «•• *_*f Haad ' wHAt- aa jwt « »tl«.Iifee| »• 4^gt v «ie wy^rlgf «»£. JifflMft^A^_^_.J^tMi8^^ii.^airifI%^fc ,«fla -Mfer aay it «ft,«»'! \ ia%^pra^«iiaaa^a>T^^^ 1 F!LiJ , i w !?» Slll^B(.|JfeR' u 336 Main St*E - ° Stogie TIQ2 •if ? a#»l *»</ $t*tfait!rt&- Slot? :te loiget ..ttjtif' model HB« toVmt •wnyilmr ta«y~ write thair »w»r«^S*X «*|Mi^* - '' *'*w\ tfgaafSna tltfy will *»' mttaMi t « 1 J?^. tt » 'i 5 ^ o| **g «™ *^*^J«^ r -^- c ^* *' ^|a»^«f ttittt«jPtfc4.. ^WttiliAwll *^^ •tbaa» arao4 oil ,«waw»t P«tm- *it*» Morfc Lite Wlllfarm w«:'* ^JB*«4» *«4-iw *>«S^P^f. th* i»t»t, #< Utemr .T»«y *r# *Iviitf «htw • ««tnt*s naiot* 11 aocn »oi <»- :^;ii#)).i!M|ii l 1 i!»»y1g»felWJIiWW|W!i*W'*Fii* W.[n'jrti|i»ii|i ^^u^e*.- - - - _ japK^.^aaii^*^ ««,« atldi. 1im« man t**i* : aa'mi liftwd ^ • a k«a iiiuie t&*i ita wltb'yottgaV « ItieSr'coUarea' aomeUitor^'fimt P F -h^fi ^S^» ! ^^fi at In lift; ffr:i*el! tnWWteliel^-hf-T^ wer*'«tt€rp« *«>?«a*» »«£ fha<8aat«m tJiftt « hft« htmmm iaw^ 1 ^* *»w -l«W *e? chad te^at witli ttav amf ^. aitetfc .will 'a*>: :m S er I . 4 . .„ •..,. utt . U M$ f!ifr-f*fiiw;*,,**f Pe'acet—Ce## m»tt«r Haw f«ncy ffce »#ifc »l ta»|ft» JS* 11 ^ 1 S5f» A ? e S! , !.|?H» l cltild'a ntfflia may *«, .at long aalj* t^^ ^Pff* 0 *?* l^^itS* aamewhare-atoaai Itw-ltne? ai, iter ^ tt p ? l fi°^V ,, w . A » , iltl - Jt>htt 'iltantim ' B^rvmalc 'ttiat ^W^ 5 * x f* t^at ifrWch tofJisgs tfee; «a»W' w««M' aasa muster V ^wiChrfstUiii'rtrattft to Its/Aateus every ; Utouth\ U • Jatft^^life- \thi\ rt^W 5 '^* J * lw «peet«cte . of Atojiglity «ho& Wrt aT\ bavin*\ m Um. MJ n J\^Tl£*%t^ *%? tmm J$M$o MpS# which iirftftou^i?* ^--ed tlte f ,ars'l .'isit-ot Cr^Hon,' wow- ~~T& \in^' Woisaerthat ,l#j we i?*ls© «hr -vo}«sca with angels »i»4 iw<rh«as;cl«. Tfltilajs swff Cbelaji/w&» hatm T#<ifty our daivlur aap'<uit«& <3toiy fe^ to 00d ta th<>-highlit, and ft» cK*t$«' speiittt to ^eh- -«f. ^Ooax« a»i %?hoM Him r howt, LmuafLjdfo_matti th»ja.--.h«ha|d ;c -We- mw -,i» the,trianfc^ WW bn tfic CftMa; ' ••••• ,-• • iaa*. If \it litipoftafi.t jhi' -lai• mora p*oph ara »wing- •fnaj'ta/'. \*im CMBOW jTaiK# if ©M ttngar la>f r i *Vl« -' IIJC AW a. fia raSJflkRkt .of P?a.wiln'tii'.Fa'ii'faif^an - ;- - •'- in tka tail afcnk>,'-- ~~\.*s' * 3>'*^a w^^Bfa •^B^^p^wjffj» ^R, aajF ?r * a* ^w™ a»y War S^iiilt Mn# tCf«f tliiiw. ' Homatl Brawlng Co*,*' 1 *' ftliiiKi fHtft^r '\ . Jf ; Mi * r + j£ZT J> t X •I m- \ F^S M ,-,*-w*»H «#\ ^ftK^fts^fe?^^. &&*fF* PiS.i'-,^--as f >, *'**'*'jW^<llli»i-i»(»i ant Allen Tire & Vulcanizing C ^HHaaate VULCAN12INC Service •* \'H ; •r ! '• i: i ! j 1 i ' 1: €81 Main Si^fttJaif^ JTONE t«* : 'r-f Royal Candy Sliopp* « lit milifOlt-ajis^l^ laawa|r'H~#|ifti U^hf tunchts* O^P«4f«« i«MfW'» Tl»44tr« *fcf V!ft, r3| ^ K }>\ 4 P ft a;! fi - i * j ^fty^y i ^'^*^^ ffl ? | i£3 | aj^^^^ 'f^ftJteJ^? 1 ^^,- % ?;^v^|l

xml | txt