OCR Interpretation


The Catholic Courier. (Rochester, N.Y.) 1933-1945, January 04, 1945, Image 5

Image and text provided by Rochester Regional Library Council

Persistent link: http://dev.nyshistoricnewspapers.org/lccn/np00020002/1945-01-04/ed-1/seq-5/


Thumbnail for 5
-4 Yfz --/ r * •». r~> J' ^ i , f- 1 &&&&'• mm I******** MMMM nmuwmii wmmmmMmimmv*'mmMtiMmmmmMtimm»mMmwif^^ WORLD PEACE LK R AS PAPAL DIPLOMAT -mmytmwp&itmm-* M3»*»uaMiU»* l »*^^ r «*»> urns ^ Is y Mctutins to H» vnptacg? ©JT St* ifejatl# e tlte «S8t$l fitttcCHSor ft $U Ft it? wwW fee r»f m tam* 4to&i f - -~r- I i & tba p^fts#cyr-' liars £j». ,t$*t<&' fefcey: itee& -owR itq.jpcs* • . 'est. \era- • Is.'' JRO- ':es©^$ttlfi# lo ,0© • 'wte^a^.'slftl^-'ia : a\tveri$, 'wlfein. '•;;•.•\ - . $$&&&•: in - '&&%. •iesfc &iteate& at • •wiffMSfe- -\ft* • •* f:.s4&?s£liomt' ^$at$o^<&d&, %w^of ;fejfcl\$ir -fti&.vitea' tc too »r Ittead •of fti^-|SftfiR&. & Jtttj|% 't*o3^ _''®!??^ ^J^Qma^v.,- ' '-'-,..; \ arliijwil .:sn.ii'-.|Hcg»».fife.|i*fest|p' ,.HI© abjgosfc :«a ifc0- «t& ©f ..t© FratestAnt^ nit P»JCHIIH *ml un- ,b&toft^#9*$' Hedlsitcrt' !#' tlte IhrDM «t * ma:nrHt nb^u the fIvSajr etMt<nc^ - «f • Itizlf* • <hM\ mth)ik.' f«' lie -JSrittec ©f re&av .^re-nitirrjiboiil t« «nlf»t nidr \tei»lfi;^% \\tea- Ms' -t#.fWli.-.wItti fete l»^*b -<SB^-- 4 ^Illi'flSi'fe^.Q^Sll'^tCtl^ ..ililj '\ i$ymjDig$ftt -. *ai-, «tl ^ €®nt-£ii^' . : J* \ I' ; ft lif^-enftlifr pfe$ertf iMr« WW sc«* us xwssiWb A |a?i iind equitable . ptM*%, ty them elforti i'ltu 'BFo^.; '' Fitftcr Juw ttjt»$ Hie two ts*ap«3fls',- til \«tb£clt Jht • tot.'- ajost. .*wli'e4 •' -M tie ilnW'iie ^«as tailing m Urn • »OfrtIieUc jtRnfo i$ |BJH |Q it • »ionrtft ^fJ&voUftiw to tfie ^fotft? Ifttflo-\ iMlttFitj*-' trtw- -w : 'c»«-tt- *oft<Ii'''- . ^ •-.-\' • -•''-• '• • Since «^r'-ti!co^.^.\l&6-'-lfoly' • as';wfilt lowfcu, ft-ianigftt fee iw- tiireslte# \to 'CftftSfdor 1 • tote baclt* •&mxt& -'MjA-^alttfug for tbtf dttp* tsp^at Itic ^aieti-^f »tfai^ 'fee* tcstoi fM %&tem cata «HfH fau* :ltfllt9' ^UJefc ifelgWsrls^ little* -\:'M am\imt^tM® «csnit''«f tev..*' «WQ« of \cec3cs'fej&^Kil •ilpl©ma^ t ts'SUclt.la cue i?f Mie hmoon iwcai^, Q&o CS^tom uses to -esiaWisBi fiufe 0tf .of ; .iter' ^p|i^#'\Wr&«\~*- , $fcft • ^s»c€t |M3'e%crtwa -|e»I'f9y Ills -g|?|iit^- -JB?OS iftawifesiw! to l£tQ •^cKJdtta-, 'wil2«totts' ; wfii$t wcte tit* : tras^ \'to 'ilttjcr fecclll sw^l s^ 'life a^ointiiieiai $& tia& t^pmmmh nation la i«ndon #f Ucmgfi V« itt- ift^» \'_••\'\-- ° • \•\ • -Ihtfj' -Ami ilNPtda Wwf tbul l>fd'»g*»l \\tscwlr'tt 't!i§'T*tff#i* ~$0fr&&$&&* te' -Pi! cs«cil ; |teN\|QpI-.»ttcd^'' fee ^|htt|l@ .«w4 ©u--^i3»eti*' 'SifSC^lMfeOMlOTJ^ ft© fScfflS* -Itottfv tffl v amw*af TOi' fel '•«!» -l|«it fmattes - ftb^«g|^^«l' tlit- »eff]te»ti 4 A ' tfeKCf&r% the • $KS£nt *':*of Bum ikmtht* . ^_^' '••' 'to * }&$ ' Arcl^Js^p 'J^ai\\ .sax/ftft. to' %:i|te w- teeomo mtn> pU|»A- ii'it»?I^ t^ ftsd'Aiatlwi^l €&!«»• ^Uctt- p left in li^ to xetDfii -i» .ll-c«»w-ttio glrftfcts were llftra wJS ffecoriiig tiipttsamts jflio .halted Mm Jill lite fpsop w~l)m ^tattef Wlicn f ar^lftift Haipatfi .tettecd '-In SBto^-$kzm%m pi State t» iQPQtt. «ft«ft %n$m to ittccftil .lifi «M mft&tert *W ys .tlift Afi-li* ttsIio|t <?f 'Siiritef, now # rordint), fcww Sewtiry «f i?t*^' lor 'the \valSSiir\ \ * / r=cSfeHt^«.ft>e%4tes not- selecl fids it 4* > -f- : : ,. -.•i ; # wJ^a.iTefe-n&'lsnger Ut'te «trr* le=c*». ipfeie JeettHfH #f fivlliitte t* their mat cowiffc^ mttH tte nUt* |«ftiall<ia Bwrfflitt* ' Ml ftiihm wmtm kmw «m#i* ma tfiieri wit© Iwitf mncc««ae'tf <« the hmti of -I!© cowl?opitto - utan' Ciiia* Ittal-CSa^pEiiPii Semite I*«tNii Set:* iic^*ra^d r •'tiim '\lur^b^l|p ; iBjr1^|iF'~f <]es . Kod - sfni him AS |»npitl Ijr, tbcic to. a* €ttlilit l»itt, tlmt '•to ««ecftea Irtffl,' ft swrft\ tttouW be this clwlc« «f the cw^luitfi $cmn later lie mtde an cHlenato ittt4 teriwli^.totir 0f tftfc Uttttetf St«k^ ,3Utcr In Hi© waie yistf tfeo CaKiUsKd was Hie iirafe papt .Accrete?? '»? Stoto to Bo te* ^ccswdl wiili.» gtate wfeoiftB i» _J^ilIs Jn well fVfcr s fififltei 'Mt 4>vttt(% .«l»ere lie - traiftltirft ;'%Jiaft _tfac Oei*ma» war effort \coiia'pseaifl'iai^ »dW»g attd *#v* pip|tflf» <!«« ft^^ii^g'lii fie t%vtti f* ti»9H«toih t1w'fe*Wf Of «*tIW% tte WKdCtt 9N»|iviU mtf tte i»ltil if iiew «t fwift* Il3p «w cwUMrnl >» ifeit -kuttml*' * ai^ ttut lie Kt»!r i^«i gnWi* •HA nmfrrt* Ihe t-toi«l% w «i tlii miliar tliw# 1« ti^ «w «f tfc* -9fCttmt itels Firthrtr II «,'<W*I »»m us If ilie Holy ^flrtt In* •eta wsfeifNI iy' tftft .«fiic •! Ctevtiiimt Vw^ni AlwiiMf iMiw idl iMngt illicit wmm in' uM-fut u _ JWI* in «gi>ipim ««wHHi«ii *f liK ctiiwl lVtccUt mueb on the purely Imam httto \*nt-3Pir>jH>\i*s tlit* teuflnr fll\ tit* ^.•H«-«<.W P»».* -•.•. W4M^| to dedicate tip-Millies'«f'4t»o :ft^«fo : t4\t^0alWte. Mftte Ffo%«r. »* -Mslcia, duly tit* y«ar bftoye Ws dtecftoirto Ihe throne «t JPfilur, I^acplli WAS t-h« t^iatt to *Jm BatimMiv : Aft |Mutt'i( W» fi'I*? 1 «#*i* -»<» ,';iw*^^ l ^i | \^»tf'»\ r**\*\*--- 1 ^* i*m**&p$ , r'«'*>\< '^Q^-u^ ^^F-.-ij^a-.^.'E IJM lii M*\'\ ^__i_!^!l^____c_iH_i_i_,j______|t_ JHtir# rairick i. Flynn ;'^iXiijWi-^n«>->'Wl^il#tiH'Wj*i<i'iiiHliiiwlii-.iaiiaM i ^<^iK.iir l jj^wi l ^j.^^Bi'Wf^»i , ^^(.i^ii^ l i>io;;K'jifja*»KiiyiJWMi. ,--r-*-Contliittctf iron .B^o ill ,.c^' ln\.JW» towdcisl, **ili^-f«6^1e klHl% Wi lo #u>.prct that tht Ku^« - in«t what lif actually ma afty. Of - iftttfir* ni^jrbe Mr. 8t«Jin di<l not - ttwt hi* own jw'.malH* vj<h - UH<t \~«iieW- t*x^ - jJb'-At -itiatter-'«* .'- truth »TC *ia t*« i»arapfra|>Ii»t or» ~ thr pwbl*.*!* «f war OHIHTH In th^ pani^fHiMfat. af- «mr' «tfcneai '*bnr- ';-r«iifi& »fat«»: -^^ ;',aiiB-«^a|it*. •. -.: %. «ytoi5« = af : .#MnmlHir JttrtferLJ*'-- : -: '.-Ha'.f«Mio(tti t»- lAoae : -w*a • iisfer' -^m§0mtiBgt • •'#»- fHir • : ji«ii*tiiiir' fa: -t;v#^r'ite. • «*»»«#'• •ms^:$M ,-^»i«i^ : - ^:|i4^ii!Bif:'a%fla^'' : ^ay iaw. \;:Htt?' ; .-i»et«ii-ar\f^tlliaif' HP««MI»' ;.'ivil^**, iafi iiar« ( r.-ia»ttft'. m*,-i^a-\: ttof* <»*tttuittal during thl> war. •\'-« ii dUBkiali to nndeiwtanci hir^- '' VUA\OA mts*#d att Ifttft in *hf R «buk«i Ptidt tait^mttira fuui «,'©»ii*ioirly Stett halted tnima^e^y -m& ef pmni/fpt mm &t pmSimi If Ihf ftict-*£,,w*1I l*ken lit h^H, - It f#lilJk«(J/) OUT •oSltaiy jpMflilf in dlir own workftr «»fl it ciilm* om* fev^rbiliL,.Miaik!effa|. lor wir .mra 'timtM it Wft tltfr uiliutf *rjth a (flKerlft^ mmm ^M-m* «orIf)p Andl «f i'Mn^tniottsIiij^ '— the fttteeii of ltf*'lft, thu'mm that - iunftjpiie; ii> • «*cli\nf whom H. _. ai hin projfMT ffjtee »>id itt hl» own _ .. , ,...,. f'*«^* -^ SvAXKMm.MiMdoifar-^liit ItoJir fliittKr- «^upai.«t^rraa^ v \:rioim-i«aiyi^ aitd.of lita -#w« : ;«tf^a»0»fino5*i atom*(,\\M tft*- ; 'a»- : |i0i«tli-o».t» tlie'pfei»te .«m» •**«» mnr i 'll«.|^toirl»-,%e\ to«tia»-of *»^o*e x . fKAVDA aad ,H*^U *•« U Ml WHa WjBjiiwsiiiisa 'iiiaaM'R .a* JWI^ »«*- ' ' '-\• •.; , . Tor jkmtxlehm.itijt imm mn W-, rmeyf 'Bitiuir •»•*«? «*» iptalNw .Hit laniratafv of American democracy? PtaWs .«r |te- -.VatJctAf ,JHiw -Hit 1 * A ^- t \ -' ' ~—' J '^-^^^^ :$£ it fei-\pr.filial'f^tcefln^„ --;'J^::-• -\jjv •.aftelto ^BiB-«i •teifcr^ teftrf^wi ftfs^t^tf*^^ - \ i'*iir> l^fw** A7fi, ... . &rjfa.i*M;ar ; • : Mum tim^mi- Mwnmrr- that bvfepi* l»* ftrmUm #% ike mniimfp€la%-tU- Ife&i ^!fin%<imw n\^^ fi«i# -\ f nm t -«»il #i- i&-;%#K^im , . ~\ ' •--•-;;-- ga.y8R^ioy^-,ay---xCiycBx^jiF'i--ijiii , lM!(WM»-«t 11*1 t*Xte|^*i* ItairU' '.JM4W- MfjivH J*««f |.***w, Nrt tin* ; |iMft i# a« >»(thi»t tht iw«|NHftf I into i»«fi-t#, 'l'I» Xii, itu»u«h. ', to^ontl ailll^ **|pti*aW h> K*. H* Ut*« .tltwrto $>yftffet all ti» «,fy «f Si*?t* a»tr'iiiipn Jf4Ptti> i« - VAViuu* i^ntrif^ bryand «U lh« %mh *'* Mhvi ^»ti» wbUh H« aa* nee?! tnA&wM* • #ai«j# « a^aaaiy wlrtrfi i* *.¥«' w muith *iar« jw ^mrtAnt; in hint wrha Im. to. mhaw . z m tfti* »#,> 'la' iaai«a. *Hia l*af» 1*» iti&fel a.,wri : IIPI^ man, a ma* wihoiw* lir* ility »y day nt#» hour (by iiwi? H»«i Wvt* In |B« pmtrra «)f ii\r »»iHt«, with nsuch tlorw itP'it t<l jprHyjcf .to HMlftlllaitkNR, Iff H» rtlUnt fitrriMw. All of u» ia-»5\B'|» «*rvlie0'-4&t>tba aaMcl in ihe±Minem*iy of ihinga spiritual, Intt flif'rilOljF^aiJHEr ««< aaly aa- ti<>wu it, M »**!• *i» tt, ha IIWNI i ^*:*itiir' >, In thto Itaa* iha\ h«i>a | for Si« f f»*i» pf^Stiwiri'h* aHp«t I warn «i»h iuttit-a. <n*' ... ,,;-|m*a. !i^^JMtt^~«i«ni^^ ^-^'Wfc.^f^^^Jl^^ill^:-^ i ,,*, X „,„., W; ;illte\; about , .tf$£' wt*s«#» •'.'%&ti4fB *fe -Aelr tN^ltomi: lor alt tte i ''IllWiila^*^;';;*!^,:Bvtf , : .. ; inii*r „a ' ^a^s-,:' ,-is^f - 'it* 1 '*. ^aisft poor tuitfoif, * Capitalist bnt wha now- *rr erula*- «l, bra!«n »nd jtttfff<i under*die XII k »p<«W ta «w -.«ffitf:«r- ^»^*J-'i«»iff^«iW #tajfcf '-^MfiiPjlaVE^;-^^ , ,. \\\^ ' «ili^v>liv'';'*»^^ W-ito&\&1& : 1^-%^ ! %4t :•*• «T»VK^ la a f A* .fit .i|»i}r 'Fatke'.-j#*«%* C?^* ^ i ^JBaf^^j^^fpipii^^ .twa .m«*w«* r tfe*t aefestdv the riarttt of i»v«t^ t* 'Maim »nd .^liaM^^iii^v^'' af::4--*^i^NP«i.\#^i^t^^^'^^«* ^mr': ; t^iiMaB^fa\ : ''%»''''.fi*lii^ waisa^a. tBat 'iifiBj^. a*<^ . : m»«t *w .ii^»it<aa^,^it^jaa^p^ a«J T^scd tha iat-

xml | txt