OCR Interpretation


The Catholic Courier. (Rochester, N.Y.) 1933-1945, January 18, 1945, Image 3

Image and text provided by Rochester Regional Library Council

Persistent link: http://dev.nyshistoricnewspapers.org/lccn/np00020002/1945-01-18/ed-1/seq-3/


Thumbnail for 3
••, ,? viSl^tfi^ft-^K^fl^ V^VV J v .A*aMH8§($ 4^;: ..^ '-^> *K- **sq? ^ .1: ••'.j/'miW& / ZsKi*i&- * •§ c cr* /> -\ ^ - C~K^*\ Mf •UWIIII|ji^il|iriil!i|lR|i)MP« '«rtp!y7 ft*.':? **WHC,IMm3tollMIHI«i \->«»('«:• g^)^;ej.L,jj^.^^!Aa^ $1 tfltfwt K^feaa*** Jf#*i f&ftt 8lTrirTTri'«r-lYrmW-i'-ji ,-i • iv., -.— ,«,-^. , m f ... rfT .- til l1f .., ,,„• . r ,. iri . r f - .-.f.-.^ <<1Nf .. | -y ... ^ , (| . \iliul -«iiiii l iii ! Jiiii«ii ii awiifiii .inn • *a,|#>- *** * *s: .? •9j?-;~-j> .n x in Films, Radio •frtltl itafel* Oft W^-^PF*^\^aAJl Wv^ffWWPI '9BPflpPA| i 'if .. - .- . • .• •»W*w«»»njr)»»«*' f ij'ii!Hn.iiijWmn'c:.i'i'<M r- • -. - • .•. si***?W*jft tHt'.ffckJr toiii^,#f 'tfe*&»vi*t mwtmm'* ,^fe?«lft sifted fits?. RaM^r*! t>* ia Jiy-*. ti \ ••*••-\ *--» <*#?**&* i '\|t?^^?« ;o?ai^r 5 t?:n> w©>siv i alt**** ^i*4nJ^!i ji*t# S4 is'^ii* *»te».» HPT $*yNw*t^ ftafe •\„-. — fa ,Ttie Ruii&m^r*'*^ netfLialueiau _ ^S^y^^!^_^g^V.^gir' **«fo»\t\.Aft **« *a^ w * ; to.^ ^iJNR! *r w«itorit»n »? mtrfW .wftwtw; t*» «nvt*i m?W -i*\tte mm #>--ii%, ! ftttwa* .stt?f!i*i i« tub*)! «im «««. #» y ^iti ^ ^. tint i tllf. H&nto Wm& '*&&*, mt-lW* WW** w\1hiVB.*e\*\w<*h*'' _____ - -§irf ^\^ i I an l^j_ii_r __nr*£___h_r* A. »••!?% m_t *'•«-.» ..<##*•- •H** i**4y •*»«»-.-«^*i^«, t*.u»- iHf^ 'f*»;*rtf *,i**>*, MUH»*I* H»jf«?, /ft^j^r «f,i|»* >f»Vf*»tK»|y. * «*tl«. tMTilrr. *#»***<* '|» j *\»»«*'*-*» 4*' J<w«*; Hibt*^ -.ffcifeRt f^r*rtl .t«« fey UMttNiAMi. tk*wr%t;*fw >*«»-llU|- t»i*#* •**_j»iy iai# __J_iai*»«i4k' CLASSIC IIHY nl' *'«MNT «PNH!i ft IN 'Hii«l •&*; l*t» itniiititjtiftf # ln_h__f* -^^iffcwjj Ajjfc>*^tf*\ii_gt_tf- .^I^JK ^L^j^^^iJ^k ^ lUtlfcitti lt#liit. ail r iifci.1 filwt •«_§', . y . *.f W J|fc' * *<••' Ww^pf\lj^w • •nc^'^^i^ »*-pssi!^ i^^^^ i lt*inm jfrrVM»f« »tt4 wililirtrr* #r t# •i^fwrit, »rt«*. ».in.'* ' r***_v« s .-**«««i»«Hl» Irww ,.tl*liM ***M* Qfr<«UMi irvB^m »#^t« «*tt*ty. Ebb Jewish Conference irConrnunist issue ?i3V- r4 te>ti» mlm'mtm #1 Ik*. Jtwwti MHi-ti&m 0« lilt Iitktwiiiiwl WWk* tr» tfr«Jrr on titrgtouiMt-tifltt tt Am»r.;Mit 4nw««3i Owirewwis*. Tlur ..«.lfAri«i-„lrf. lndrtirial Org,HL»a. gtwmta-i.lt j%»\ff^|. #i** *i*~ J*** ************ thm Ommmm MM** j»*aH»»ftoM» ji»4< jg^Jat rr- CAM. HER WHITE ANGEL' in Far North Has Performed 25 Op«r»tion* I \t^t* la *#%* »h^ Uvf* #f ihip ^w«li«^i* fCt*^'' p«nr- *!»* 101* mik* fr>Mi ll»» .n«ir- Of till* 'i*W4*« U Jl«ftW» •> till\ *1^Jift* Aim«!r «#i. *^0t «tMMI f«». Uf»»«* t^rvUxi. (^tho.W MT r«#*' |«tMM»l. M tlM *w«u»»ruirn» rrgi* tINrttt fr*m AvtfltM )MI I* Jvv^ IP**. TM r*p*wrl Mli \#m MMUJF Oittu»ttc«, m tin* t;#faut#» tru*«M ,[ »***^ t» «t#i«l »J. IffMH to !UU*t» e>Uf^U»« AMI b»* HMmf' HAHMM •Hd tWti »u mtt^.,1* 04t«- ! lb*t tin* ffcwiif* «»4 tli# ft D. Hfn# **# ww Mmt U.U» tttolti Plfnat. K pg^., pr*^ ^uh Urn , M mtum Umm. MQ4<HL titty When Bwur M»r>#Kl«Ur« ttnl »rn. t« Ka*t A»W«r. w*tU* ic «H» tilt It**' jwrJorn-rd Mor« (Ji«. ^ ; f^ntiUljf dl*cha/i«^ tftt« lb* *iM*t imnciiQAl fl4*ti*tk#irtjt,- : lit dttt imil-ui •'itfiMML** -!wniKrt» 0 «v »<irtr#rHiiiw(# »f if* ! I* 11 ^ *« w mart a* •r<Hn* Ty kaif#, jWftetrnt* th*f Wing dwtAKUoo w awl cfcmgr«I.*jUiott.\ CHAcen ef iiwt Commute* %n Mstph DfN, tatf, and n»rVi Du^Uuky. F««I- 4*»t «i th« t»t<nMUoiiAl l^a»«« S«<«ut# Britith Film <=!? «k*jr nmiw-vf twirwwn i«t C«u» •*»•\» ^ s » r <^, <>«i**» i^#tf^ wimjiw . HrKlklrAiral «nM»iietniviir in • -VM»t]4tlct, -mlileii ptiKti<I «nt=^n« 4H lh* hm m y**r» Communis h-v-r fp.Mfhtcd disunity. roa/u»km 4W.tl HteKt .in.Utter *»€ bt^ir #r* ffiiidnn Aiut »l«i itotr - tf^rf ti*tt'*f #If.tf» 'attar* ^i'^t*«»^ *f» i«c)«c^l SfttiH HuiNila* *^ = • tJic p«.i.Mt«- mm DuMuDift W* MCCrr *stf*rri<?nc* IMQI in <lw tar «|s, «n< «©h*A#»l«li- tabor mov* _ ir»«Kr «»y r**Mr »«^ § C**** tJi#r» aM at UMT MM «f ail- atf Ht mitif--- lat^B^raWafCr tea aal4 aijf fwwiB waca awiawpmjj jaaaas» «l tfcaaa •tl<la>i nun tato tttiffi waa caaaifri *4 aartic«k.ip «M, «rtl^*' rfN- l*)W» «b.l}Sft»t ? dif ^ ! f *« Wi**** *« **»»< A,^aay^fwtejrli aaa aaafenaa*. alaa taM Ittt^ Willi ftfute^t. •*« >ftM thf f^w « lf *« * *'»\*i*««l WI •» a-'***** »aan wanW, '•S^^fu _, _. _. H,eW,tt -Kttfram-.^ «T • IN* i w^ 1 ^ 1 rt,# * d ' ^ T? 0 ^ ** ^ «*•«*.*•• «• «^l^|4afi«4ta« * a» »allf. *»< •• UtUa Wfrli^ ift. Ha|- £ «hi»l» *f«a n»|l*liii.i t M«*-<n>*ri«»i«t„«#a« «rat *»* j»l |Wwi aarf aava 'tm«r-4»Ma. •a^^lawd tqr atfcaf* lav Halt la> a«a« •^i-^i-^. ,-r., : ,.^ r ,.-f:.,^.._._ r -._ ^., ? ., ^i^iafirtral ~4fatiiMi .ilia.- €*f»f Hmm^^H** *m~t* <9» H*t oafld«K» i adMrr* aat kaaii. awltkAtty ^ ' Uiftflln rwrrt-ift ftltf.i.l*l....iA ' ,!t| ^ *\***»» #ri*^ *l Wwt .Albany,•' vifa ja*UfWd \ Vmf n*m4tet XV m ° I «j»fr«.f<hHii>|$fr »u a**t*.i»dt H'y.-.f|)i'*!\ ; --•----« t*f t*i*\n* »ft4 »n ib# I»rg## a«ir»l«-al i'-- AMswfH^J^Mi^-cPfyiMiiaU «»*vaaY« *<ii* a* fiftfHUafis*. ftf Ursk Mtami \ proviso*. . «r ilw t4*ir . ^r *)M W»* tiaiata4 by'- OWalr flF STATE BUU.DIHG CODE T0 CHURCH STRUCTURES cht»rch kaU* .mh» a*t«t caniivd#r*d by aa ad vS»or> commit U»* la Sutp ?w*a^w ^w^^^^ai ^^^pa ^i^^^^sa^wawv^wa'ina^pa^Hi •^''au'wtBp^^^s Off**. . -.,-,. Tba cocMatUtM ha* lirv$4#* r#pr«- aaaUaUvea ;'al lha Stata Oauncil of ••<^j-mi*'iii>iiftrtt! l liOSWOH <NPC^ P(Aljr €NB« Fatty OMoay HaAart «oasat«b«i dMt A» tie rirtiatki Tlinii *•*• ^v v * M '. ^^^^^w^ 4Hanma«. i^aa* Thu -wait. AmNr ««ftt ii«41 Itktlurr. Har la«ii«fa^Mi wai wanaly ataiWNl ay 4octara arlM viattad taa miMlim aj*4 tr«41af »*<*. OrdL nwy iRfaKtaiv wiif aaavMa«« ay latin. THa aa\aM 4ff \WWaf AMMaT* 'tta> arfvtia- awyaa'a -naMNafM ^Wftall aaaj wora '*var Itia ijwijr Maa anall kaan _ <rf tow s»wlay.- \' 9 ila*' ^pfaawA «MW »WcJt\'i»a« f ^J* 1 *' a M#Ha.B5mIfa «•§£ \'afca aa^aw-^p- • a*^^aa ^ar ^^a^^^ a^a^^a^ ajaaaMai aj^MPJ^aww a *^^'*^Bi law aaianHattaan ta attaad #atf lanaacaa at arkirii •iiaaaatiam fea '.T • • \^r^>^^^r^^^w ^^ ^ ^^^^n^^^^^r vwajflfa^Bwia^ w mv*^^a' f^aF aiakt churrfc prtmbaa »^i»ct lo 'Mlalx MMI ataa^ aravteMMaa af tJha ^^^a^a^^^^^^aja ^^p^^^ia? ^w aaat aa^p ^aa^PW** aa<a^a^a^aj m* A5F?.-Hat*aM» UNI mmptotomi m&* t»y itfa»aw« la-«lHt«la»a} < * ,ltle »*' *** ^^a* ^^ww flr^taava^a^ir ^P H ^•rfajpajaaaaW^^W^'WP* | ajBWrW'aT • • ^^^aa^aa >^a^^P^^www^pr^aw_ ^aa^ajaayaw «^^a» jaa^a^aa ^*Jr « ^^ that airtca t*<« flam rmaafhfo was «hjyehaa «r raU»teaa atfaaiMtioiu- fSatn to Qaa4aa htta» A Cat***. Ta* peaiUas la *fH<iW)a\ raa^rira aawAfaala •aid UxJay by fear* !&*&. iai«a«flipw*«i»* «twaM« in Brltlatk tint nm at ^aaaa aiaaal^aa *IVrt«ll «f Aaaa»- It aa<ai ^ il^ittMUa% t\ ra«^l ta aaita. •K aaaaafli iA Qua •A8Htfj f . PHr% . 5***T _Ai*wpaf v MHttMftiawra*, ««bA ta aaaa AAsily aa» | Hva ta tMA MRqi^a^Bi ^HllanPPPvP' flWaj ^^a^ wW^PAApaj^^A^p' _jA\*^ AM Mr, A&» aar af 111* On* Xmm mm ^^aa^^^^^a^v la^H^^aiaMaaH ^^^^^BF ^a^^^^^aa^a *^^a^ai Sygjg . fc.-g--^^ —.^•i^...- .ta A.^.^r ' jtZ J« . ^* A*. 11 ,^^a--«— M. _•- Z*\ 1 ' r \ '**.*' * J** »WPT^ ^dPP^P^P^t ^^a^W ^a» PiP w aP^pw^aw naw ^•^ai »at3r ^aaaaaaa- -w tmx Wmt lAiWiaw tt la atafliat ta a* Bay agaav far ti taara aaajrtetraiaA b*«« awtt AAat «MaT watSSil taaaaT iJ^Ta^'ltJ!: | *^y%g^gy Wjt,^ U» a^^^ ^J^^^ aa^AAAWa^wK ja^MtJBBA^^ tt^w ^aat^tn w^ ^awa^a ^a* ^B^ar .^a^^aajaapasa \=\TaHap aaAA APJI lajaw^^p^p ^a^as55 ^a^w^ AAvaiA fSUs^riB^a^aA ^a^a^HUHBSflfeaiyfiBMM' \M ^MnPaPHB^a^s W PTw ^J^Wl^P^Paa ^PPawflP»^oTPPAPl|^pJ pfaW\tPW^Pa^a^a^a'^ ^a^a ^™ a •• a^a^avVHP ^aa^a^aja) -aaj ^a^^a^^^F^atajpa^^p^^^^^' ^a^a» ^^^^^^a DMA MP* HHP fSSi#t»a> atli o^ «yB^a^ •afSa^alPBr ^tf^Pa^a^ |^^^^a^fc^| |^ Breathing If is Lost, Soldier m&0^ Life Savings Be Given to Missionaries XB&g&W^ IUU ... PAV ^UB)UP ^^^^_^Kjg^^^jaj|^Jt^yj^B ^kWjgK Paaaiaa^ Aj|y 'a^aawp^ MjPjpr^^PAa^pPM^PflP^ ^PTP tWPJTay ^a* a^M£&. a^w* jjfi Aaaa^a Sm im.wmt m aAiaMtaialQl '•\\\II >Milnimiiiini mi HIIIUM ^P** faajaaat fMaA ^Aat. A&i Wtfa .^a^isaas BM ^a^A atf IAa a^iaAaaMiiiaa «r *a4 Mnn Cmat • ¥ \7 \ f J| n 1 « T t ' t A & ¥~- • >¥ *«*. 'i* - • f - * MHa'aiaV. P**^. ;fr; f3«*i ^ ^+»' T **^ %

xml | txt