OCR Interpretation


The Catholic Courier. (Rochester, N.Y.) 1933-1945, March 15, 1945, Image 2

Image and text provided by Rochester Regional Library Council

Persistent link: http://dev.nyshistoricnewspapers.org/lccn/np00020002/1945-03-15/ed-1/seq-2/


Thumbnail for 2
*° PPP WPP lt \¥. • &*&*** f^:riP|^ v. '**% fc* 4> -\ T*»W \irtV f ' ™*iil9ii«w^ fy*e& *\» ^ •****«* t\** * , ffV> «lii<W«-'M4t*(B*, BSSBRSa »i»..i iim» •a.wniii»>*« !< -*«i« •^s>#-o->ijiiw»wiiiiiiini l ^wwtjjiWj^ 1 -i>*st •MMMiMIUHiMMWMMt \ I Dr. JKin Wifl I BJfl <wtl«*r*nf for th« irtl tlrot in «»* «*£ tms4oym*Bt b6au*k? *f r#ct E color, «r«wl ** •^w^\ ••l ,.!_-.-.,-\/ MBBftk^B^ftB^A^Jl' 'BBBBM^ ^B^BMtflB^BsBftJFftfeftBtt itt-dfe^ft ^MH^B^^^^MI 'ftha> haf&Ml - 0M&* DSNI -aloftf tjJMfc iMEtafaMtWII HMY \oBBJ«\ f , •JPBBPPMOWOJIBB^-'BBJJ - Wr** ^ . *BJF^^^ ^f P*BPBPB j JkpfMpf tiMNMBoMgft 0?to# 0$9 *•-**• ^ m ^ fl PpBRS^\55^5HP^r™» ^^PPPPMP^PJr$ . PH* WPPJ $ jUtgW n»MgJ ' ' iMTfUtflft AOJMlMC \ \ PPPBBpapIt PFWPP'PW ^^^^p- 1 *^ PPP^P* ^ W ^PP^^PPPPPJPTP*\^ •(••#' pfMMfdl iw : : aft^jf^a^taaAiit ^afXaBBBBBBft^B^BBBP^ Jf^BBB. BBS ^RBBBrprajBja* WWW^ PF ^1^^^ ^Hpn MWiawMMaiMwnHiMiaMWi (J. JfffWf £iFV»nt *W^king In QMk„ 4|P ^Hr \^^^w^WPP^^^^^^ #P^WW VvBwMMl HHMlffl4ig g^gf |J|f MhMBilhwiii ? Wtwiiiftiit -\tHOl—pt- Heir typ« ef m«*thnf «^ ^H* CatH- •^e C<mfw«f>ce m InAwtrUd Prob}*m*» f comi»ti^ ol oiT tl»e- neord dl#f«*«k« ^»«ion# by &0 mkct*& ftfgmmmtMivim of **-*..-.i\ti***piJa*pjiii nullpiii »n JbMMNNi Hwlsttppf «MNi 91 .wf Jpfnillg fKSPp 1 - pnMNMf • f : #l'.w» tint C*-«J)OfjyM9f» trf tfji ^|$«' ; ' \'ll'iltooifaMii Mfedaita af aur ^PWP\ ' ipp^p^^r *^ WP^\P*Wpr^i^^ Jp r '^^^P r ^\^^|^^^*^ * __ ^w ^ ^P^W PWPf--~'«^^pPpP|> *jPFfpp^^pTc -Jt^JWwJr mmid \fir HM» QMiiMyiMi ftf I** »|fw4ipm It b <-1r»f rlir^pfl ^P^^P^PW ^pwP^f PVP7 IF^^P»^^> V ™ ^ ^PPW P^PW^PW PFPJJ PP^^ P * ' ^PJ^P£P^PJ^Ej5P^ x - ' ^P*W^^BP TIPP^ P^^P.^* ^ ^ 1P^ ^^^ IF^P^^P— ^^W ^^^ ^^\ •^B^MMMbBB^ i -£& •ggjM^kW^^/k^* I^BBf ^ «B%S«BBB\t* ^*F. - <- ;.'• ••'•' :% s _ #WPpf^p| P ^PFW^41?PW W ^p^P^n^PpJf^^'plp^p. *PW \PPF * VMIPVMPPP^P V ^jjp» ¥ » *V1VBB W P^P?(^PPBP1WP ^ Wfcjt w^jW ppjilip «f »»•*. It la jut ^i|»#*p»i«n '•# gKjfl^^MMM that •iwwiijiai'mt ia ^p*pr 4PPJp|MP^PIPPPW4PPPprP* l^WTWBi'W PW^^ ^ \^r I^^^WR^^ ' ^ P 'P ^^ iMaw iBat it jppww^ppajp •WP^^PP* w^ fo-' aappVtvtas Ifca 4*? ftjpft litfiri wIM. it gH&thr MMM ' tiW a raa apam ## a P«(4vQ lpp^*.*t: «#KWC> €* ant aaUlaam. It ^ WP^B^P^ WPW^^PPP^PPP^p^pFff '^ ^P\^ • al J aav - jaaaaaa> laBal - aap^« aafl^ --#a)» ,lp#pl'*Mai #e9a»a^pMfticM|l ajai*\ •#• ilaiiai -InJMsaial' ttm thai tkn? *^^W^P^^^,»,^P^ ' ^PP^*P^PP^^PPPTPP^P T ^^PjPPi^p^^ ^TPPWIP^^P ^^^^ijF^B» r ka ^aaWapaaaaal te aavaaaft ik# wrai •P iHtoiMpvaiaj aMtloaBtantai •P w a»jp^[|^^^i ^Na^P^ pa^V VWUPTV iP^%TPT|paas ••••*% *W& JUrt» fal lN9ft' p*UlM*|FUll4f 1MI a%4V a^aTaaaaUafl^ ' 4^jt ftM^^^kM •*\\*(X V .!PW-^ B ^^WP* • ^rr *' »»^PPFa»appl 1 - fi. «T' ^flrpjup a>l C^APfei^kJ^Udk^ |i i *| aHB « A^^P»MP *\•-• <«^^ A* •^•\•\^\•••^aj vaaspaviBPjpiivPv^B/ aaaaaaar ^^paaajpaaj WPV Cfrthafln Wrfttpii •«§ If TPpp)' ; a)aaiaaB0 lav lto# iUNMnkty vflp waaapaa ^lyafmivt an Apwu S* «MM»r II IMMI INHM r«4aaa4 Ja m lar- aaai 4aef*a la/ ih# FIWMII OaMaai. MMUIWIIU*, H ta «alMpMpiii DMU „,5SBEP a?*#ppapp* W**PWIJT ™ ^ap*FP> ^P*P*# ••/•»• •Fwaip' ajpj^ pp«p)#WBaP^ilp^\P* 1HPP'P1PP*\PJP ' •** • • •a^p^^9)4a]rp|Hpt P4J^PJP 4pf#cUjr IJNMD' ItoriiD ~ tnd '' #av frgen B**mi, HwiiaarpLod,. «li«r. Hiil*r'« ' arfvwnt to aowtr, h** rpiur»#d to Enif • aftar «a Utt«f^ «f aaaaa •••J*\JpJr , g^P^*^P*#a» WP W a^paaj^a/ aj aaa^aj ii MIPNI MB IPW fin*, «w taw Katpp»a> JPTPWWHMKHM; 0 '•mpa.iijrs ajxtatar mi mmMaAMaMt IwnH^^MtM. at* •«« hP ^PIT p'^^^^^^ajpp^pp^^B^P^ \PPIP ii^^BPPjpapjapPF^a^p flp'^p ' ^^Pppjap ajapr •(ptfti «f awuv «*tlomJ r«4l« lacl«Mliatj tip* tSftHupftc Ha U Mi •m~'vT+4\i*4 war flBasavaYaaaaaaB^UB^^BMBalftaT aaiA *^BMjift wA^MtKkM^^ttat^ji^ Jm I- ••\^p , \*w\«iii mm m uuyii IINV •w** w ppppa^B •Wp^Paa'ajiPpM^BBB'p %*jpaHfcr .^ w pV l Saw w8a^^^pC^#J^f7 *^^*P^ *\* aaw ^P^P***WP™#^PJI MTTJPPP*\ mWmWtMt w^w aPppaF ~ a* aaaaaj^BBp aa appjanrvOTp** •IPIPIPPJBB* Jf^^^mjf pBMFal ^^Bp^^a/p*>ap^pjp*j apjaja^pajBj^ 1* ««• aa Mnadtti««p pwrmM. Df lit^iai Cptpaad ta import IHa~a«atf #f Ni« CAUIJHM ai tair ?Sf#»l rpf*i»#. mtnctiy fitaat ~ (krn»»ny ~ «A4 ~ to aa<ia>li)i aootaM aaar »w>r« with a«Ml ft&wr'' ml*r- *6#p^pJp*^pjPpfpJP fpplp'VNFaws •^JBP3HPPJ •tntftje aarminal HltVHwn HM not ^p***a'WTPa*aflP#^P p» •JppWipFrtP p\W apaaaaj m a#l mMt «f% r jpw-atar o* tot <•**. way ***§• aap4W» tlia prlmeip$i ui^ticpa tajM aiTttrt xoftwiak ll/»\ Am«| Hka aascufwi^K ta^^tra fax 'taie f«Mir' wW tl»w IWT R. ;i A. Mfc^, A*Bi*i5»i DirM-txvr of lJw ©pfp>rtte*»t «»f ftodU Hsrtiow' X** -•net, antf Iba'ltay. «r|S/r»«l !*««\*- •ftp*, A J-,. Pronator #f fv irt 8CJ«K« at lH« Cfctfcollc t)«lvrnt»:y; ol AJen«rk:« c Thy tifpfiiaqr tfl^ttaaMtpt WJ bf fatiiit*\ 'M*Q**m : «a«tpr«tl_ 4boU; tfea oraaiam of *ttatoi}n|t ruM *•** aJajnwajit. It wtt hnugbt out th*t ta* oWaf eaiaat a* u»«*apl«> nirnt rv4uc*d p^lrif fMHr«r at th# . and tbat «!»•« tht» d.f«^rt •H raandi»< la UB# p»at>«r«r p*r- p»4- mm' ajaayat «f ^o#» inw«.i. aaaa** ar \B«V KaducaH e»ul4~ kMf awvvjtt aav •TaaaaB r7a)fli W#_J!HBF!F '- Paa«« wattoa »•«» r*co*ni**4 m, m \MOMaUhrt far \m»<*pi«ym*ni, H . ^^^'^•TI^ * ^P^W w^^p^^^pi^™ ^ ppv^m^^p^pp^^v'^PMJii »PI^- ap*^*p^ir thine te thipti^a, 1 ' aaji «r# r « m*: >a«t«d aw a rur».\ Ttw ttiaai »hM wu» fee- exp«rt*d el jpmliM W«M-IM a» tot yaar folloarinf tor wax k aooat t bUlioa tidOavt of ropurtnM' tMM, aa c<oafl|ia)rai wiVtt Mi or JdQi] attMpaia soar iaiaj[ mtpmrndul ay UK,\ gaMiaaiiat annually ta to«' Aajkaaaaaiaaaaaav a filCWIr) pr Aa4alLaMBi UaBABKVaBoaBOAM Oat Ffyim Mtiilw Opt/ —(J*CJ paaa aa ft ^ 0| jnit »#• thai pfaip s«v , nppv pi wppTPun*4K In UM ao# BaoJaaaaalB%w4^aa1Maft M WtmMMm' PP» ooappjBa^Bajr™^»apBBj , ^»^( BF BBP*BBPB;I aBic^cavifthi hvaa4 NMBMIIPI4 for to* muf m-^otxt Yfaiel It ajuat not bw »ihowr4 to ahlr! i» tha Boat-war *Tt la aartliralafhr op P^P B\^™* o • • PIPPMPP* %• to ratwiptiaailai to*- »ro|»rr rail* tha Oooaramtot la OCOOOIMIC 'dttxZ c«rt«i» titflo«Btial ypofcoAmar •fttal J> myu ftf .Haw' Ta»*^ifi« ».--«.—. • 1 ™-™ 1 ' haft a*r^h» front Vatk-on \ of »P»I»PP» «a eturootly wti*wtn$ t \ otcir fffort« ta frlffetr* MI »«to « ralroat to old-line twtm rnft-r-j Kiailahw tiroaoo ^artrna Tha \orfflualaotion *i metm^mmj Htw ^f «r*^>paUoaal fro«p«\ dlaaaaaaal ka tha taaa ftnnl na laUfariatloB 1MM ra#ardtef Mr. nyna 1 * Mtaalf aa< appftifu^my. '53^J*^«r •»^5r*r>*W*^3S«*;««iei«jt i ,.*» fete yMtO^BB^BBHSWr •ft UP* h r»|tj< wWai A *» f«4* Sjs«^S<F -- -^, ^ pfWa^JfJpi:-. ^^yli^^j^^ jUka k bBBBBB^BVBBl ^^^b^jnl \4s \Vv ' -^ BIBBOBBBBBB^ mj^JKt .4BBtaBBiaftafaBBdBt ^fc^ sBpl^kBBohr aoftaa oJt^l*^ : o^a»PoTaWf 4P^^V •J^BVJ^TWOOWJ^ OBV T*^^^^P #P^W ^1*f» wfth tha, fuUil'lt of paw, Cteioo , atpApf* ,«»« *#iUr« ||kfa_^pjUjf t A— ^_jg__^ ^__AL^^_\ ^Lfampp^ 4L-^b—» •^^R-r n ,ajhai^ti-i -*—*- — •— MMk-tbt ftt i*^* -^-- iia>«t-^ ••-'••' •*••• ><. •••3tfi'* : -' 'laBBaaa AP FH. ^ 1 \ B ^' ' T PPIPPTMBPWOPOO ao^BBBBBBBBBBBF _•„-___ ** - - - ** # *\ * *^^^™\** r ttaaV j iy'^'^^ftl'qp^ f-.-.^i:

xml | txt