OCR Interpretation


Chateaugay record. (Chateaugay, N.Y.) 1878-189?, May 27, 1887, Image 7

Image and text provided by Northern NY Library Network

Persistent link: http://dev.nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn84035846/1887-05-27/ed-1/seq-7/


Thumbnail for 7
I j tm M*W • awi« t» «|»«y H t» a torn, •H*wlr cwe»3 MBtit j lo I* ttanj ytgijl ttaRd.tu.f_ t*f Use, soi l «d sjwrmjjly Hpou jh j la* nearin g »t materia l Ui unease* * i rienUy ric h forth * pj w |.' : ftws.pwtMl \mn« «.. . : o f th e fornu r to 0*4 p..ta* k TtM* i* at the. : to th* tree, taixeti 19 aroun d th * mot*, an d d rtrstr th*« surface. *$[ ww ! h un.ra* tH* mi l i| The hole * »botii4 ha -' tha n th e root* will tt< ; ' 4 a. littl e deeper this . tsted. — AW Tori Wvrbi, Garden Ko'tea. 'e deride d t o he UkCl rd «d th * due*- triljii how tha i th * a*!.*, ipp» arc U-tter triatst improve d trarteiir*, .ilitr-r* lo o Ur.«h.r M sit*.*!! ««.»»!,i t _t.fi.wd rr tha n * full *..a-wtate ; .re** raw\ ! frm« M- M tt« o tru-tti the ttia «» 4 fir*, an d seroa d jfttr* *f a p si rafted th* iaracr Y . int o wtue b •U«>H1$ •rial ma y lav ^sveltel <-*it.«. \ ' ul d rxi-t I*\ untoed. at?* . , when th e M p WiLikrfcfi srf'tbr wtxand* are t*r- <•'» of gf«»«-B sbfliac lit*. :<» *j.J.i\.i!e »t seedisf .«« » »e>i tak e * is*a« nlm» » K'*J of J*«5»» it tutt ** mr'.l be itvn r&tom «>p«\«L» FwtB«* S* %h' uH KB-akft U fatt- IBt thr * Bfn l of CM if• e»rlj \ K> M t o ta»» r»l. 'i f kep t ilft it will hu t rather itnprt. *r, fcj • year, *•v>•««• iv traia aatim into standard*. *> itaf tti» trrei.. Th* cttmtt transed of gr*-.*d_§* .» r%»* is w » vtty «**J nth kind * o i fruit « *• p «i*t*f;a n «rariwtel tand-iM'i, *? » 'fe* ten*. , rorivthi * i* S**.a#J *• T » » Jff»J *^**^ I' *• > n( th e f<-« *teih« tlNt, r lxinjf '.r»aed «* »'' tb» es-»m}*'«!tt*s <rf uaik :«,. upr'n afl* *a<i b^%; «r Wirnc-l'i^UtttM^ nlhr t tiling hri«jJ«m>l[L; •id * rtuiW «'.« »» « oirf *x»w» ^* 'i* 1 * &*> ,mrri*:aa diirtaw^ , «•« * that as i'id fsJ»\» •& *,^*tJFir thm- * jpawd^f*. . \a syr* * »it h Vtvim^X tt<tJtUf oltfTte (bvntt«( miJ<'fcvA*«»t ffwaWf * 'V' „ cnni ».« kWS »« P***\; , ntitr »rr>*U psldw * wviJ »,«»'» j*rf(<vt IcttJ «rfi rtesiy »* m» j Iw. Tina .- *g*i n io d rak\ *f*** % ^,--.)n-a fail wra *t*«L j,- 'grv* *»\i r#d *'JP *• ,-, xo -•>• X»ay«*n» ';•!*•'tJ'-.T -d IltlU'til* »* • vV*\-Tt *•'-« SS •F'^* * a»<l (h-r^f \t* <-•>•*<**** I-T Thtw t>u*bfj» <»f ** th« h-h;*.ji:v***«' l * tt f' •t ^timjtrt'Jwt'oaete*- : m«i! .»!f »S»vjt*j«l« > four h«a-if« l p««* « « at „t!^W»t*.pOO^ f * sr hnn4redp>^*«f* ,„, >r . h ^'WJ«.j>r» hu»hri. rotttw** •f*\* w m Urg * !(uaaliti**; M ont«in a fctfir pwp««« ro n«t 1^ *«-M ap*;2 ^ft -- V ^t-' flitlp'fl i raw j •:th i.\« -• sr«^ t'i .wk.d ciijt.-'twa- %J ^» tn*T bt«» iiis )>«•«** ,j !h\f dw^ i tiu't it .Vt, W «* * h ,-,»wi »sd , n tfjrai»Hf • „--; ..i n «:*•* •• UBa \j «. -,ivr n t«»»»t-««wr BI *^u v ; v t.. *nvv )r ' fasJ f a! *,V-V.L; sn l n ;ik. *»*>? ilk .MrvrnP«t»f^*J* •^ i^i#ri« y i-a ,l„, fl„w . 1 fn\ k «TtI mor e tha n '^7 \**.$ ^^^^ M^i^rkthr^p ^^\\^v'i; fl \'T^'itte^ rslh. r rX t Mn>n \ J »i«]|i W ity «r^-^ift. , tik.ire will outjiw „n w.r*ci»\f ofl ^ :V'^^ r !±ib liitl«-MiUuren««w-' f ,r™t0^ k f««J (0r P? ^ for H^K-K - .„ isrnjj ^-Tfw^^^'VZT^t kr v , ry W l,j p«^\ o« «n- ST^p,*** c non e of J« %ii*i an!ain>n g raanjl P\\\ :, p« hr r Pr^>d« n ! «fatc b i» «» '* e f \ lirfforhoaieWO AN OCEAN COLLISION. Two Oreiit AtUtttte Ht«*mers (OHIJP in » Fog. A Number of Steerage Passenger* Killed and Others Injured. thick f-jjf Tl4uriiil»j' I t'j Uw «li'k«d t^t*w »m l tut l«u«ly w*» v« t to i*cj<«k Tl w tVit»«' ' t*\**' ! <« * \i li » teff» Uirn t»ff. Au<>th*r Bum w« s tarti iiiK) Ar«i « MtlU •mulMsr ttmt iUvm%MmX*i r «» 1 » vmaw TMW*- UV w«» l»«rt«r| UIKW «i- h a )nwl\uf in m Uiat lit Vu k <*»vn n»Wi l \ lift H «*ff HHe w«« !«!!> cruubnil, Ijtit wnttnt, Tb«* wvrv <»ttwr» w.minimi »/) BytHj; Ud U n!«l j«-r)m|« t(<Jw-r iMKtiaJtiiMi Th e inxxirit . .lJff«r«i » J I»U»**N i«3i* thai it «a * intjn»;h)<- [/• uwjmuns tilt- riuai i <rt tlminajj* t o liuruan lid-. A »vHi*«*i t»tw*wn th»- grakl itaMik^'* th « Urtuw-ui- and U* «>Hic, bwth«4 th« Whlta f^bir Jji*r. oc«t»nr«d at*« t BA»» miS«« oaai of Batuty Hw k t\ aft*n».«>ti at«J»»t a»+ .-wniimt *>» ?>(» Y'trk am ! lb* Uritaawk? wao <*: »» m«< «l«y \t h«r ffurtmy Ui lJ» . at)*'\* Tb** CVHJH- ktrwk th * jintaimk ' Uir>« tut*w .*> I far «*1«\ t-utSinj; a-bW. h«^«> til ytr intnatfa tb» walrr /% » aw l in- Bbtits^ x*fa»» awitti* damfluc *•* '** h v« arh At '•• < f«»ar •***rait»' |«aamg*irif unUx» Britai*\*' w1r *io killr»J iitMantJv b y t*w faJlotK bar* »itd j4ofa-# « t »fun. «tbrr * w*t r tb«Kigtit Vo !*»•«• t*r« «wr|<t 'rt#rl»«n l »ntl 4ro»iw«J. Atvii'.-'wrt'tJ\ pmnin* mrrr- infgrvti Th e gjisi <rf tin* ixJlWJtott t« a* luUu»», Ti>ri'wtt> h*J «iU«rt *>:it -uiriii am i lAnrr ajr ^a**»a»^r» f.«i U«J>1 Ta r Hritamwf •»!•- na i *«o a *.**' |aw*Ojpp«. Tl*f w-t»tto>sr «•* f^VSff * * ! li> r UMW aw4 th e ar* «ku Tt'w Hrn«r»B»<-» h* U?« ti*4 t*ru iff* fius.^ ^ ail Mw aftrt ' !»«« t'ji bw «|«mr h»»l !*•<» k\i< a t a htc;b la < WSM- -wa» t« * >4jrl'«*i ttntit tl»« iW' .,r» tt»rtiti«»*<*,attlk>nijjti fanr brii lu*4 i-.s Ttw Unlauuii' on-l«r«»m,tttaini«f H-imtttoit l'«-rrv.w:»» kt*)* «4rajj{fst <«i • jr*- Tbi\ KVltK' a)<t«ar»J <« tJw i ••', thr tir.J.»!Ku. aiHl wtann*br aaw I f««a*tif;<Nr> tin bcMrtl tl w Britanair wt-rr taken i aoKipfe***!^ h v »un>rto»'. Man ^ tnvl ntum i cmr thi- rail atui nth»r» w«rc nainx '«< th e j «tt*\fc Miamfio.t i n |««*vful .«<-itna!U)ttit. Mr*. ! M<4..u»u. a niwrajf. |«n,w«-ti£t-r, ••» (*WURK i |«JtaU*». bw little Uiirti—ii v<«iolfl j 4a<ighc«r w»* wrttini? a hMor v of tbe vt>v»g* , nii.t hrr «« n< timilmtt wm *fwi)ii>x ym-A* for ; ilirin-j i d*v » ihut«ttr. A ma n pat haahla ! tlj»!ii; i.n«,kuii^ a jupc; aO<l Un! y «fr»U'h)-»l tbwir j dutiwaoan '»-<-U|i»U<jrt U'l««» tfai> «Cy \-8b* l. %<M%% t<. xtrtkv\ \a » rahwd Iterrwat ' a' rtwb of }<aw«f!n;gfTr« awa y fr<«j» th a . t<ia**. l*it t*»o& ba 4 tt«t Uatf ti.» ta>»|*. Mr». ! ttubuu«<ii g»»J out tif tins way , but a* *l » ra n **»- J^Jt«l anmial aw l aa w IMT thui|(htrr I j 1**1* i-ut m tw o aa*t l>«^- man iTuahmd dow n i bv a Vmhlc pije « f tlnrbri*. T)if i«i»» «jn<»i.f r *u «trip$wd naked Par tfe* l>aJl«a. t*nf hur hMtha poor m*»'» litaatv. M«>ln« aver r o^rdam Ulrlttt Turning aa4na«i mt o «l*ana*». Darkaat bo«r u> ata r aawti brt»tjt. Tl a tha <l«*baW an d th a cbaatwwt — Vara for ill* o f t bla dmcriptlott. But for iboM that woma n a hair lo. t\a» Ilr- f^arre** \FawarM* l•*n)atTlptlon.* , Coira* all waaknatae* at»d lrr««u!arki«.\t«ar- ln« down \ .amauottt , \iBtrraal l*varj ' blua'- Itig, di»p'«<.«nir]ilft. tnflamnialton. tnurninic •Jcknaa* and taidrnc>* t o aaarrroua dtacaaa. Plic a railocerf u> oa« dollar. B r droaVteta. Tn* fatatt obnoiioo * form o f \ligbt Ut«ra- lor« l»aga»b II. 1 Had a Draa^fa i Caach . An d rabad a enatdfrabl * amount of blood and matter, beataaa. I «ai very tbta. and no wea k 1 eottid acarta f iroaUwt tbahoaaa. Tbl i wa s la c raw of « ma n with oanavoiptton ar^ainc from liver -onjplatnl. He raoovarad hl« baaith ct>n,)Mtiy hf tb e am o f I*r- Plarraa \tioldcn M*»!te*lxMt»ver»:.\. Tboctaaatbof othe n bear i»«f. •*-1 i.B r>W lot-? . Mjt it «;l» U .^liiinh. >(trmti' it i*nu.i- a alattuj An <im«lal Hiati»nient . Hurwr H N M uafrov«>, i*f tlw ltrttatutic. matW tb«. following; oAh-ia] »taU-in«jt •t Hi TburmUv. IW i May. J»C , >t .'» r . r. M , »rttb«ri»ltii , « m njwjoth, f.<^ a t i:jU»r va U ti»^ «tinu»»hip t VlUc rullnlnj «tt b ih « •toaiiMtilp Itmatinu'. *trtjun»; ber I«I !*»r jiort *Jk> all,, an ] iiiAnjj >->ou*s.b-r»14«* 'lining Tb«» licjau *r-rr feiwrmj atfl tUJcti w:tn i»t«i*rti ««MJ rbililrt*: frv«u i'attia «.t>S kt»«-ras»- >» « very uribTly BIKI «-\(.»!ii! n^« iiislif i l l [» ti. tli-sr »})attytbat ~-'.<-r»i •!«•(! IH.WI tbimwiv«>* ii!t«- tJw l«* M i* itjaiji\ antl jt«iii>«l, aJ>i! nut likriv tttf ttjat !J» HUttf s th'I- < iWrr J.-1VM! tl)t' 1,? L. ta» fw • i|JT¥» «tat.' tow Ur: tb-w. <-«rTj«| f t ,r«»r ! u*.'4it i.Htrn *trk>» ^ ?^«. .,• i.»,.-a. a!m..»t a\. i\s»'i.I •,rU.t'i*ft th*|nvii-.( -.\><.;i;h t'.s»- raiintv. !*»•«* ar»! i ttttJUj; a b'4f EH tiw «»W li W l|<4 ».« ' f» •a •**Ws.S!l S<\f«rt TI'W «<J T Kaf>««•«• j tfa«-rv a»>>! .. »«« t.;(n»i «j!rS£iif t-y !;. « (il.-a »: J (•! fajlij]^ »an.t« r (arte W«\HHJ*.I r»\ V |lr»l tia-'k <.'!> .»t:.-r<.ba.i)»iaj-J«l ' I iiu-i ...i««l ll*- j •?- Uw U.»»i. nr»J rv- i I.»'.i!^ atTaAfid j ul*UiV ] ii-|iiorwb)<* j^iaw ta j ^-JS*\t*f> win ' WI'JT i 1 ittil arirrai <Xlf ' A KAM born at»».» rannot be proud o f b U na- tlra land. ^_ * * * Deltciua i>l««a\*a affm:tJaj stai* or female, bowevcr maucwl . «pe«liljaji<l p*roa - nrntlr cored, ttlaatraiad b«»k for 1© <ratt in rlam]«. World'* l>iat*n«ari Medical Aaaoria- Mcm. W Main Sirw u liuffaiu. N. Y. A TCHTiJi die* tiard. aapeciall}' tba upper part of hitB; '»<-*_. r|#| ^ Tba l pan oa t rtrblj. ara mil aoabarKlant a* i n Uf aari> < 'aiiforma dart , but tb o t who writ* to RaJlftt A to.. IMrt'aurf. Maine. ».!t. bv re- tort, ma L, r*«at«c fru-. tuUiatormattuti aboQ? work whi<li tiM-r ra p d o an d lira a t home wb*tt*t-r th«» ar t h-cvt t. tlsal w»U par tbetn from fi t o tH per dac an d upward*. Kit lie r aai, fuang «r old. (*at>tta! B« fwjufrr-l: yen are *taned in basiaea* Irw. Tboae wh o start at once •«• ataaolutaiy «ir e o f mig ilUie for- *.Tinr»» _____ , A U -»4rrfial tiarata a aa d Offrr. T o tntrostnf* the m we iftva awa f S.OdUSelf- ojM,ratiti« \V'»»liin_r Madiioaa. So tmiiur « r Wa«hb «r d Ke*l in its* world. If you want o«_e. wrjte Tt e National t'«„ T, ttry M.. N . Y. •R<.TAl.<»M'**rt.rrtU*aijytblair; BrokenCbi. im. ir:»•»«, Wood, r'rae Viala a t IJru_r» _ tiro Tbe bert «»o«h mcdiflna it I'jao'i Car* for CVauramptioft, hold evcryabare. Sir.. . Biliousness la awn istanal at thta a»a*oa tkaa aajr a4aer. Tha bluer Uata, oCeaatva breath, coaxed -laasaa, akk headarlw, drtmxtaeav dlu-teea aad loaa of appattt* aiaaa tba ricUm aamtfa, aad dtaaaraeable la oebcra. Bood'a Iktraaaartlla twaoMaea taw beat aatt HUnaa naaedtaa of c_* vefelabta klnadoea, la ancb •roportlaa a* to otriv* taetr beat ntadkteatearaet* wttaoM Ua> leaai dtWarbaaee l o the wbota arateav Th_ prefauwUoa la to well UUaared la tta effettt (hat tl lartats about a bealibr aettoa at tba cadre baauut eeaaalaai, mutm tbe appetite, aad er«r eaaaaa laa« Uiwd (aetlat. Dysoopsia and Malaria \1 bad tawa alrk for ae>era! Tear*, b»!_a troubled eblade wtth dratteeala aad aaalarta. 1 aad aaadlealI altaadaaat, bat oair (rew wotm, aatll on* day la Pabraarjr my «nfa aroogai me a bottle of Hood'i baraaaaHlla w»leaaeaamo_areent*r»tr cared aaa, aa I aaea aoc aeaa Iroabtad br aay aUaarat ataoe tak- lag U-\--JOB» Kaaana, cUlUootae. Ohio. — \laaea taken not qoiwabMUa of HotxTi aaraa- aarffia aad na*t aaj )i la eae of tae besi aaedjclaea fercrnat a a appetite aad reealatia* tbe dlaeetlTc majaaa taatIe-reraaaidof. ItdMaaaacnat daalof good.\—Maa. X. A. ttraaucr, raaaetota. X. X. Hood's 8arsaparllla •aUbrallarttctteu. Ji f atx far * 1 Prepare t oaljr b. C i. HOOD * CO., aswOMeartaa. bowaU. Itaav IOO Oosoa One Dollar MASON & HMIM 100 STYLES OF ORGANS $23. •800. 1* * r- V _ M ' - *_!_»»< nTatr -,«-,-«,. ... « w% -/\•. . f r SOLD earaa EASY HI«E SYSTEM in c-ti* COCKLE'S ANTI-BILIOUS PILLS. rH_B OBBAT miOUnUUMKKDY Tot U*or. Btte, ladlaeetloa. can, Fraa fraas Her $7.ea IMPROVEO tlPRIGHT PIANO& 71M new mode of piaao cooatrnctino laeoatad. by Maeon A Hamho m MB! baa barn rulty proved, many exorlleat esperta proootioclai. It the \rxeal- •et latpixjvaaaeal made ID pianoa of the cantorvr Korfull infoimatiot., aeed for Catalcajae. uim * HAICLOT CEGAI? Ajm PLM.o co., _ «0Bttf, .mtmmtm. uvTar_f,tfat_m.a. AOCNT8 WANTCO for th« LIFE OF HENRY WARD BEECHER . to.. llaKCan.. Conn. PATENTS C MeclkartwaaleaitBtfeBI.il PENSIONS. pay. aooatr pto- Hnip__i%_^ w. ww^m ..v w mwr- . m^ •^\ - — - ~-° ^\*J T «* • #.*- «a(e for - Treatable tacr-Klleata ' I a o fee, Write tnr rirrulurs :RITTI_KT©>f, ItwTtrk. : * A . W. MeCarmb.lt * A«. OolrerB' „ cured: draertrr a relieved. SyeanprafU™ . Succeaaor « Etsri.ATR Bow eta * J-urtfy li.oc«J J* stood Wraaatea, Sr. . S txnr« |i . l. '\ \ \aMalBsloii. X. J I.r.Batrd'1 < Uf drutatmu DATENT8 • aiaaV Pateat Lawyer. FRAZER Wattuatrtcm. U. C AXLE GREASE rjr* Oet tito Oanatoe. 8U4 E'rerrarbara. ».(•!{* Mat <ipa.i Jul !lriT.«.t, t,H»«i. K , ,\j iiikt . ^ur, LIVER, BLOOD AND LUNG DISEASES. «w >ib-. \SiSt ltr>1*i>nir'. a i: <jf»t» fwr ». lbetitb-t. rv! «u<f<_«rai at» •'V)!!J !Kfwl f a« . I}»- < ^ lu>r w a - *1< uiivi tfcir< » fi*i ttirtb^r -*i f.c a iltrtarw*. <-• i,- la*,^ tiWi.tvl llw t «jjM> \Jx-1* ut Iw »<: - 1 k •»•»-.' k«. J . a*B». l.t: 3_?^I.^T •t* _E«. 1 - *_* ' • «rB* ^ •SHU! r» •tiet •i ..fir tbiwigb, tbe Hnt.-»jink «t > «tt.k ...S i »j«!j!.«r> l'«ff'4 .,-«l«-r».l tb e 1**1* .- f»t«t»«r- rrf sh.- IH.^J (j-jal 1« ewu-r tb r :i< IMBI H 5«it> T( Hftmet. flr»iK»riT. a tautK'b an.-! *!ajrte«l fur Un* tV3 >*• fa^ita.\! Jrvn' bs» ;.i*l..! an.! threat- ..<*».«* an * uf th». t Tf « »|» Wu«14 •Ji-r w\ iVifjir of lb.' auiti m and cb.l >T«- then t.wjtiiif-rT*'*! 1<- ttw Oil*.'. asud - ••.)»*_. 4^**-^*rf-H.J that tiwTt* wa* m> jtn .. .-U'sfir-r, ib r j«a*,»«- «•*» a.iaiw l aj»,i • -.•U lay t<> lf»«- t'aptai_a* \f tb e tw v r» • .«fj*«lU»! t.>,-t.t?«pT, aixl. itlt u itx* 4 *|i-xjt fttv b-tir*. tb e wnatlarr '-kwr«l s aih] in «i*uj_»ny the tw o >t.«»b»»*l - 1 ^vjrawjnl^'wl y t«w»r»l NV» Yorti ^r %H? «±is tx«i. th.. fwit »-i^»rTt^f»j: tb e - ar«wr- ,: 'f tfa< t-«'.a; <-f tb<» <1<ia«l a* • a • an r»>*l. an^l 'Iw fcilfel |atmmjti><« ««eet!r)3p t inj mert»«uiit_ i tWt jfraitw at lkW.!(4r)(>t th«* <••»•*-_ T\b«» etMaviiabife* aUrrrifi- *rf Ifaf Wib<«o Ijite. *I»it tl » Hu t a t V:<*'\. t—>.b U-usj-t Ut >V * Y'»i, .«/«-\ i ,i_«. tv-it*- «»ul M,-.tAi»u.f Krvtay.tbe itn *!««»-f- the jw^-j-tr-at. an! amiKt.pgtt.ir>] &•!\• -,.- r^aratr H«*d( Thr- |a»a«<i»jrp»> wrp - _r •-. '.'A^nmtH^> nls t^i\ !i««\. a£wl w-'*y*t aS«^^t »'\r fr |.ire»»-r ie m l*..m>S(»«s t...U»ir l_.«l»->> $25,000,000, Dlww>a*r y *>f an laitnmw Stlter Trraattrr tit Irulia . TB» PIJMUKlal S«^ retatry of Itkl.a l«. a.|- trlvBd UM? Itntitb Uorerntneiit i.f li« I.- •*•• try t-t an soinwrme atnount <*! tj-ea.»uf<' <-»ti- naabnt at ote r aJ.*..!!* 1 ,'*.*.!, wiii.'h j^^l I..- a aearrtrd in tbe t<ai««»' , *'f tiwajior tt tbe ial* llasajrayah Tb e Irvojcure ba-'l txwrn *ui.» s* ptt* umb»r tb e fattlta bwath'th* ifiet«aj>a.ar.tl tbe *IK3<K «u sutro^trxl to a tew •errant* lli e He. retary w-a* prtwetit »»l«m t* * tretantre >» urj<v,it..nl ,tll«r rerr.itujijf the ea«rtto t.> a <b>|<ii of *i t favt tb a wwiirsrm «jutv»'rr»>d g:mat ftai;»1«'*KW. Itrr.«ntb tli**.- .rtotira wej-e «r«. era! pit* AI M t o t!»* brjm *iU i uKrr , .i.w-rty frraiiir ivuml rupee* In rovb »>.t «i> » pLalr murdtns tbe a.it.»uii! <«{ Urf« tr«mir . and tt w na_tm. «f tiw ofRi-al< wb> ba d aa»*tml in wx^i-tttn it Tb\ lr«t.*«. l«<v<rT«t»Mit ha* takri. tb a hJ'«ir«l a» a »<«»n f.-»«m tbe y.-unj; Mnt*r-j>;..ab, TTw nalJx* }<S;»T» j«-ot.«t «,-A*i.«t tlsia airt_!f«n of t!« (JovMnrcwTi! Tix > wf tbal fea*l tl* Maliam^ah l»«'n <ot atlt.ft itt.l.a.1 f>f !*.»'«; u'..-:*r a I»JWBT .^iritT'olSwl b* ttw- i:'-*.<»:itii-ii. w lie Bra. aU» T A . MoClJrita, Cohtmhtta, a'aoa^ wrrtea: -I adanatwvl yo u in Koreanbetr. U*i. In reran! t o mjr bemlth. betn« aSicie d wltb bre r djaeaar. beart trouble, aad female weak- nraa. 1 waa adrawd to IMD Dr. I'vcrot'i Gulden Medical Dlacovrry. FaTorlto Fre- aertpUoa an d JVlk-ta. 1 uaed oo e botu e o f to e 'Prtwcrlptioti,* flvr o f tb e 'riaxxir- mr/ aod four o f th e * flraaant Purirati te PeUeta.* M r health bo- ra n t o tmprorv under tb e uae o f fou r oasdidoe. aad m y atreninb cmsMi bac*. M r difflcultJea bar e all damppeartyL 1 can work bard f l day.oraralk fourorBr c taihaaday , and ataud it well; and wben beyaa udt w tan medicine 1 could M_aroely walk acrcaa the room, niurt (4 Ibe time, and I did no t talnk I ooukl ere r fe d well acain. I bjtii; a bui f babr giti etrbt rjaoatb* old. AttaouaTb abe laaliuj e del.cau- in «w and appearance, abe ta bealtby. 1 |r>re you r rrme- d«waU tbecrrdttfo r ettnn a me.u 1 took onotbw trratinml after •ertnninjr thn r uae. 1 a m very grateful for > our klndnoaa. and tbank Grid an d tabula, yo u that latttaf well aa I a m after yean o f auffenwr.\ _.-_.._ _ Mr*. L V . WnsKft . o f rorkatttrr, Oa/Jorourjtar Co., .V. l'_ arriteai: \ I wtea t o ai r a fe w w<.rd« in praiae of |-oor *Owtden MadJoaJ JJtaoovery ' and * Pieaautt Punratlre rNetkta.' Fo r Or e you* prttTioua t o Ukta c the m I waa a great •ufferer; I had a arret* pain l a m y ligfat aide oontinuajly; waa unabke to d o m y ow n work. I a m nappy t o amy I a m no w wtsll and atrotiaT, toaaka t o you r taodiclnea. Ckronlr Otarrliea t CtarwaU—ft. LNUAJUIK. K»q, tTI and tTT Tutttiur Slrttl. Xf*t Orfeotte. J^t, wtltea: \ I uard tbree U>tO<w o f ti»< ' (folden MedK»] IJutoortry.' an d rt haa cured m e o f chrom e ddarrbea. My bowd a arc no w regular.\ Ura. Pat-Mtttja BatJKSAQk. o f 1S1 JUtrJt StrtA, Lrtckpon. K. Y. wrttea: \* I waa troubled witb cbUla, Dervoua aad general debility, wltb frequent Bore throat, ao d my moutb waa badly cankered. My hre r waa Inactive, aad I tuffered muc h from dyapeoafa. X a m pteaaad t o aay taat your \Golden Medical ZMaootrery' aa d 'Belleta' nave cured m e o f all tbeae ailnjenta aa d I cannot aay enoug h in taetr praiae. I muat alao aay a word tn referenos t o you r \Favorite Prtacnption. aa it baa proved Haelf a moat excellent medicine for weak femaasa. It baa been uaed In m y family wltb exoeUeal reaulu.\ I»tav«p«ta.-J*»TB L. CobBT, Esq , o f TtuxUan. Hounm 0»_. Jftnt u wntea : \ 1 waa troubled witb ladigcation, and would ea t bemrtily aa d gro w poor a t tbe aame time. 1 experienced heartburn, aour ateirnacn. an d man y other diaagreeaJbie aymptoms commo n t o that disorder. I oomnteno'd taking your 'Golden Medical Dtaoovery * an d * rYUeta/an d I a m no w entirely frws from tb e d j-i=pe;>sia, and am, in fact, healthier than I have oven fo r Bve yeara. 1 wt-irh on e hundred axtd at?Tvatr- oo e aa d ooe-hal f ponnda, and bave done aa much wor k tb e past summe r aa I bave eve r ' length o f time in m y life. I never took a • - - u p tb e muscles an d invigorate ^JJUMW^.' unA * t**1laa*m*** lirnuTis MlttTEI. done l a th e medicine that seemed't o ton e _, ta e whole ayatem equal t o you r ' >atoorery' an d * Pellet*. •nrai**!*\!*-— Txasaau . A . CAB*, O * SprtupiWd, Jtf^_ writes : \ I waa troubked on e ytar with liver oomptafnt, dyspepsia, an d atoepliaatiiiiia.hot you r \Golden Medical Discovery' cured me.\. Catltls and Fever.—Rev . H . E . MOSUCT. Afontrmrrriv-t, 5 . C, wrttea: ** Last Augus t I tbougb t I woul d die wltb chills and fever. I loo k you r * Datoovery' aa d «. stopped the m is a very abort uuw. \ Ha <~!«i },: «l.o t* i!». - l*k» Vtr- \ «K5#. «(•»-. tbrt at Tavhtn s t o th« . lt-.«< - -*-v;iiS tJ<at •»'•>- It ' •.imii'' *»* tn a «• ti_ -.i lit lot*. Srf* '<'-'»! t'»fj >.---»>'\ ''». i-rijer f. .. tlirkaiata. J *... »on^«t*«-»t hk«'aft«*l ;_•• tbr t#»ip'» FT»*« nn-i arn 'sijj tt w |a» ;•« TbrM la»»'an n t'tiki l--r life j-r>- -•. It! 0-\few id.SJMtJ e« IIM-.« !,«._, fr-'rt» arrtB»e;». t h-<m-i .jiaUt tw - !D?X»< rtM*ll jff>« h\>H •-J iW l»»r lit !»4>lj*ri «r>'lirttiea * ijl»e«..sv!1 w ]ij I' tt-j^artiaJix-Jit a- to »bet.'wr UR 'II.VM , be«*n! «»wU*e» ami v f'< wuui-\ At JVabr. lAsaatt foat.ly , Tal.. re»i-.t* Tbrmi*. S', Fort!. »k. write* \1 can tr }n)lf aaj- 1 h»i » u»e.S \»l. Ja.-.!w tv; !-. ir.-. liy f« jra-r*. ar.rl i.nd it a i.rn r .a.o.c.g edy for a.l pamftjl <-«-itipl*i..t».\ w-alt't - !-»;*>d ttnoul* \THE BLOOD IS THE LIFE.\ Thoroughly rteatna* Urn blood, watch la ta e fountain o f health, b y naing Dr. Pierce's Golden Medical Discovery, aa d goo d dlrea*}<m. a fair akin, buoyant spirit*, and bodily braltfa and vigor will ba established. Golden Medical Discovery ourtw all humota, from tb e eemamon pimple, blotch, er eruption, to th e worst Scrofula, or blood- poisoo. Bnwialiy ha s i t proven Na efflpacj In curing Salt-rbetim o r TetaEr, Jr>rer-sorea, Hip-joint ]>isoaae. Scrofulous isorea and f wellin-ta, Bckrgo d Gianda, an d Kaiiag Cloera. •..lb ' Bev . t. Aaacar Howaxt, Pnafor of the U.K. ChvrtK \ ' Htit*rtan, A'. J, says : J l wa s af- nVtt-d with catarrh and indigealinn. Dotal and blotcbes began^to anae o n the aurfaoe o f tb e skin, an d 1 t»?t«>rlenCT-d • - • began tbe troblen Medical I)b»cr»vrTy as directed dullness. ured fi«Uaa: and use o f Ilr. Pierce's wni'T and fousbt batv! Ur baa»i 1<-- <t \V,i b ft Uf «h*«teful et;'*f«tii«i«.. tbe\ j.\en!i^:iiert «•..»> m1»nl• , amw a*a*ateel la.ife* »*-,-<• w-i-re aist-{,ij«-,_t -»r trj «.;fart j«rtt- - IVnlj the et<i-))t,<m' «f f'*ir fifi\ftw.:i w!>.- »«r>' thr Mr** t o Mttertb f ItrKt l»«it U .w ; .rr»'l the IT»W were tw*tably e»»,! 1 aj-.ajn tVrrr ptt bt« tnen t o a-fj ; i.n.tiijith, rltaml mi tb»* an»\t »«•[ etjtrn;n«l (tie m- M>-I tK-£an thf weirk of b»»rer.iif; l*:rtl* r*. w»i» amta.-tfa, »»4 *b\riiv after tbe •a tbn fo g lift\! for «*li;i* t h.ef (» • S.-we)J WWl! l»-?o» jlfhi ckHTvl tin- - _ ._ .*. . ..._....1_. t._.»t.L _L 4 V*' Tnumwt rltra«r«t^r«»rj ir> »t». sr. tbe «',• ( bail»er.ji»- h»ss«a< fi t y. M. }'au. un i Mi*.*e- »j«c!i», e»«-b f « h tU i* t-o» a <l:y of !*i K or l*£.UtDtt.|iabliaata. «. » hie t twvttlrd u i.»v» te.'<-ao.al»'ei! Irs *eve!» (itrs . Mr. r F-l.Ti'h. A4r an. N Y. «T* ;MT father «t« ier j lamew-i h r!.e sim!»ui . N«.f alter ai'n e M. .'a> «!•\ <*:l Kt 1- m« iau-er li.*t. I am, li e w<t« i urcvl \ I'r.n- tjttj otrit*. A\ f:.rjfl : «'i tai-er tj.rrittnri« th e iVhiark'n).'.* ft\ i'f a cl.;,»! i.t In n a« J a !ia!f yeart win-.,' while eai-r-s a j-n • e of 1>r- *1 . «i< \karajrt h al - t»e«e<| by ipim nek and an oeierely h-i'^red tta t fj d>e-j ir«m bit od p.< torurnr. him fo r such nninpiainta, and In on e Ucae I t-etran t o ft-et like a new man, and a m now «ni.nd and well. The \ I'leaaaat Purgmtit-e PeUets* are tbe brat remedy for bilious or sick beada- he, o r ugbtoeas about the cheat, an d bad taste In tb e ro'Utb, that 1 bav e eve r used. My wife could not walk across tb e floor when abe began t o takp your \{{oldeo Medical IMaontery.' No w sbe ca n walk quito a little ways, and d o som e light work. Mrs, IDA M. 8r*o!ro,o f ^tnnonrto, rnd-wrttni: \ My little bo y had lieen troul*^ with hip-Joint disease lor tw o rears. When be commenced tbe use o f Tour 'Golden Medical liit«-o«rj-' and ' 1'cliota. b e was conflnedhto bla t«M. and could tiftl b e moved without sufferitw great twin. But Dow. thanks t o your ' Discovery,' b e i s able t o b e up all tb e time. and cam wal k wtth th e help o f orutcbea. Be does no t auger an y pain, aa d ca n ea t aa d steep aa well aa aa y one. i t has only been about three month s since h e t»mmenor d usin g you r medicine-, t cannot And words with which t o express m y gratitude for th e benefit b e haa received through you. \ Skin Dii^aa*.—Tbe \ Democrat and News. \ of t<Mnf>rirfe«, MarySan/l, says : \\Mrs. H*.T»A AKTK POOLS , wife of Leonard Poole, o f W« - Jirtmarmru, lAirrhcrtcr Co., Jfd., bag been cured of a bad case of Eczema b y using Dr. Pierce's Golden Medical Pisco very. Th e discaw ap - peared first in ber feet, extended to tbf knees, covering th e whole o f tb e lower Htnbs from feet t o kro-es. then attacked tb e elbows an d became ao severe as t o proetrau- her. After being treated' bjt several pbystcuuia for a year o r tw o sh e commenoed tb e us e o f tb e medicine named above. She soo n began t o mend and is no w well arid hearty. Mrs. Poole thinks the medicine ba* saved her life and prolonged her days.\ Mr. T. A. ATKES , of Bad flew MarktU Uorchattr County, Md^ vouche s fo r th e above facta. 4, -•*!;:•; r*».1 -.f ;!>\*tii;> &¥• nr...i. WKi (J-If tie* water-tight ln>lktie*i ; tije s:ijtirr«l \-;i!ii«irlT»wi.»( frcttti tin- oj*l then. j^»to! in ban.11 «lr*>ve »i;<der of the -a.ilc-rt !««*» t o dtarljilirte Thrw>l»)*U »er*' «tiA.J»*»l tn~ t.!»e w-i'L*. •'. a_,d tbe Rtoker* and •.tee-r^e j**«e*en gm fi\;r,\ n f.mrtJi. Tltere wen- -i t lef,! «u»-l tfa-flr.. 4« . k a.o*t nmfit-iw. l«-4,ij( -ur, an^t rtf-.*,.>-,i dt>d«fnl»»» atimew bat |-rn.t.ir>»iS. tbewnr-1 »u |««« 1 fr-int the i'apt*t# a!i al-mj; tb e Uoe i/t 'irViT* and pn«wen£T-r« , \W..»jen ao d rhikiren fir»t * Th,k - -nimaml waa .«|-«ev»«l with ir>n f» « V^-j.l.i'iit llntltatvU mvl fatthort ptil wsve» -an-l .ia-»frhter< fr-4t> tbein. aivl the latter a-- uuiew^i tetrfuily aw l trvtnbhnp3y Mr * 1' HuBUnsttm. the raOnaad iru-^nat*- ha*l tevwal Sadte;- tn li>« party Hi« ' daughter went Ui tbe iVItH' elaii in her nut!>t rifltb-w ami her maM * uljiter Th e peel rwrnaine-l on tbe Bnt-uinie Mr J«w> M a MiyaroR. a t'utmn. IrMni t o sndn.-e hi i «t{, . t.- take the r^.jy rara:it plave iti o:>e ->f Ibe U*it»- W»> threw ber'arntf urutirw! bi< iwl t atid d o rttrw-l ttiat If fie watposnsj tn ihe she »» i gps\). to die u»>. Kt%4 »«•' r>«nt(un«tt The tTM-ri wh n riiaite Innthle were-th<.iw> -™,,o feml )>,. ,. IW » „,it thefiwlt'ea to look <>tit for , \*.!*• ,.f tbeap. wil t o l«. fa<m t_y>r4*-*no-v. , wvrr• Tr.etia.-»»1 1-v aj.otIter p-vtot In tb e UstwU ! <>. the flrkj ([ n',, r other* wmrt. ureiet« rr>»l «\i.tt I j th.na-.vt «peariK over the .>4<lt> into an top of th e woiiu'O Rod < httiir-rt an. Kirtmrd Ij.lirr. of t'levetanil. n lakasenev'r o n his war-t o htt home m ' »'9.« widirSt dow n a davit roi«r- to t% I • n a \niior cu t tb e rojKj aavl Ml him •rUmril, H e was'then pulled into ; Hi»_ wate h stoj«j»->i a t -'» HI A VM*>~ pound »'iui^rant mad e <<r a liositkmi. -of Wfitiieh' ju*t »H* F-boved off. H e fell into er A line wa s throw n hi m j n lie wna drtufw—ttp-to- the ljn,->t lie- - p\! ht« head over lite «d e Tlw •K; ,*_. utitl. wrr* eve* is e-water- l»mg*i»t» iMh.r Trifimr* Ii2»r. per WU.P CONSUMPTION, WEAK LUNGS, SPITTING OF BLOOD. 01B riELD IS THE WORLD. Rochester, K. Y. , March 37, 1(08. fordtt Mrdtctit Co. OKXTUiMZJi—I haea ciffered with lUw-ti- niaustn in m y sboulde n and arms for nearir four years. I bar s triad man y remadua. in- chiding Rbeutnattc Brrap , Doaa of wfcVb balpwd m e tn th e least ' I finally tried D r Pardee's ftbeumstie Rero- ady, an d I experienced almost imtnwliate re- itaf, aad' caatieuitig its use, I a m »> well pleased w»Us tbe resuiut that 1 most cheerfully recommen d it t o other* I atn most ru»jictf uUy youn, A WAN-PKIX . Grocer, fc] How * fc't. tJowts w MBOirai. Discor«jt T cures Consumption (which Is Scrofula o f th e Lung s \ b y Its wonderful blood-purifvin.r. arurora - - and nutritive pTvipcrties. Fo r Weak Lungs, Spitting of Hlood,-Shortneaa of Bn-ath, Broochitls, Srvort' t'oUjjijs, Asthma, kindred sBi-ctiona, It Is a sovereign remedy. While It promptly cure* th e severest Coughs it strengthens tbe system md punflra tbe Mood. \ -- It rapidly builds u p th e crstem, an d Increases tb e flesh an d weight o f those reduced below tb e utual standard o f boaltb b y 'waaLing diseases.\ ' -* , . Una and Ul ¥J>S\ <tr..j I V lid. a k n» th-> bn» i..V ll •nil f :t i»\'i! Wt - laluaatatvry RbramatttBi cured Af- ter All the Fttrgiclati, Failed. Suspension Bridge, K. Y . i^rttea Medicine Co. GajrruutXK.-—I cannot let th e opportunitT pass without testifying t o m y appreciation of your valuable madictne. Ai if well know n to aU i n this community , I wa s for years a sufferer fro m Infiaroroatory POieumaUsn., a t time* being confined t o m y hewsa for several weeks, an d totally incapable of helping my - self. I have received the attendance of a vera! of onr beat pliysicaani an d liave tried ever y pwp»-v nrtaoi^B iea m f*\?-!*' ill the U«i Said hold of hi* e.„0,ing atn I > <mij,|etely rlisri>t>«l hiru in nhort order. l-iriiSh a r*^ie wa« tie«i t o ft l»l t which l»e *f .aiel top «a » t'jv.e.1 usU-rn over tn th e -V*-i1l-. Th- wiirnen were banded dow n i * 1 ' '\> iwu KtaiKlii.it each aid- P*l«a»ity. a.n-1 mm W|K» nt-iKxl let™ min | *' J F'J*™\I Jo eat»h theni Th e lad»4« aav i it,- 1 , tin kept from syxnx «*erb««nl i j* 'In' it IIHJ n( i t aeeiri t o mat ' «er I, ^ U>P V flA {at/i titf , j B-u nn ' «*n 1'iigthe felt*' wh.«_> (w.pl e had.j.iKt , <vm* t o tb e e.jn.-)u»n«n tliat «h« waa I to th e <-f th * ab., 1 *'*\' » ««kin g condtUtaj they ware Milled ttinirin the thane of rheumatic medidDe that was r-ts_oratn*joded\ or that I could bear of ^ hot withou t benefit. ' ^,_^..*-=~«~-**?** I t waa darin g on e o f these attacks that I wasindncedt o tr y Da . PajMUjfs Rut IU- •nc RttatXB-r, an d befora I ba d finished th e aeeoad hattla I waa ao muc h improved, that I felt DO pain waataver. I continued t U use, aa d DOW f a m a s wall a s ever I Uka graat pieaaura in rerommandtng t t t o all rhaxuaauc auJTarers. a s I baliev, i t t o ba tba wary bast arucleo f th e loa d ua Udc. or aa y othar country : laaa , pwllssiiaii,yoortmoatraapactfallr , ... M . aomuoBMvnuL tf^JSL *\*•___** j^J^wdaalaataaaw •IT. ronsaaaptlan.-Mrs. EDWARD Ntwinst . o f H<irrotr*Tn{fA. <inf, wrtt^t: \ Y'ou will eve r b e praised b y me fo r the remarka- hle trure In m y eaae. . I wa s a o reduced that to y friends bad all given roe up, and I bad alao been given u p b y tw o doctors. I then went t o tbe newt doctor In these parta. Me told m e that medlcmo wa s only a punishment l a m y caw. aad would no t undertake t o treat me . H e safd 1 »nta-ht tr y Cod Uver oil i r 1 likr^t. as that waa the only thing that could poasir bly hm\-e an y curat I ve power ove r oonauroption an far sdvanoed. I tried tb e Cod liver oil as a last m-ato-eni. but I wra s o wea k I cuuk! not keep H o n m y stomach. My buaband, no t fet'llna- satisfied to giv e m e u p vet, though bo had bought for m e ererything b e saw advertised for m y complaint, procured a quan- tity of your * Golden Medical Discovery.\ I took only four bottles, and. t o the surprise o f everybodv, atn to-dsv doing m v ow n work. and am entirely free .from that tcrrihlo roug h which hatrastiPd m e night and day. I have been afflicted with rheumatism for a number of year*, and no w feel s o much tietter that I believe, with a con- tinuation o f your\ Golden Me<llc»n>itwxiverv,' 1 will b e restored t o perfect health. I would sav t»> those wh o ar e falling a pK-y t o that terrible diaease onnsURiptlon. do no t do aa-T did, take every- thing ebje fltwt.; bu t tak e th e 'Golden Medical Discovery' In th e earlr stagra of tb e disease, and then-by save a great deal o f suf- fering and b e restored t o health at once. An y person wh o i s •till in doubt, need bu t write me , inclosing a stjunped. se]f- addre«we«l envelope fo r replv, when th e foregoing Statement will be fully sutietantiated b y me,\ = f*lra r r«red.-TnA*C B. Dowm Ttaa Boddand Co., ,V. V. < P. 0. Bo x 2« >, writes: of oVw-oi!, YdHfv, \The \Golden Medi- cal Discovery ' haa cured' m y daughter of a very bad uloer located on tbe thigh... After trying almost, everything without success, w e procured three txittlea o f you r \ Diacovery, which healed it up perfectly.\ Mr. Down s continues: Consaaaptlon and Heart Disease.—\I alao wish to thank yo u fo r tb e remarkable cure yo u have eUcc-ted in m y case. For three years I had suffered from that terri- ble disease, consumption, and heart disease. Before consulting yo u 1 had wasted sway t o a skeleton : could no t alecp nor rest, and many timea wished t o die t o tie ou t of m v miserv. T then oonsultcd you , and yo u told ttie ycoi* ha d hopes o f curing mc bu t It would take time. I took lir e months' treatment in all. Th e first tw o months I wa s almcettdiscouraged; could no t pvr-cclvo anv favorable trvmptoms, bu t th e third mont h T began t o pick u p i n flesh and gtrength. I cannot no w recite how. step b y step, th e algns and realttieg o f returning health gradually bu t surely developed themselves. To-day I tip tb e scales at on e hundred and sixty, and a m well ao d strong.'\ /-v Onr principal reliance in curing Mr. Downs* terrible d&aae waa th e \Golde n Medical Discovery.\ WASTLBTO IStnnoi. BlitDifi Fn&i LOWS. JOJIPB F , MCFARIU]TDe-B»lC ^tAetH, IJCL, write!.: \M y wife had frequent bleeding fro m th e lungs before sbe commenced using you r 't5olden Medical Discovery.\ Sh e ha s no t had an y since its tise. Fo r som e si x month s abe has been feeling s o well that sh e ha s frolden Medical Discovery Is Sold by Dropgisls. discontinued it. \ Price #1.00 per Bottle, or Six Bottle« for $5.00. WORLD'S DISfHENSARY BIEOICAL ASSOCIATION. rVoftriators, v , No. 663 Main attreet, BrFFALO, K . T. Waterproofcoat jet* * Betl't watte TOOT mnnrv rtn a ettm er mltber coat Tbe FISH BRAVfi fitlcKEI * i«ali«itBt«ly«*('randKi.fi^rtioor. *aA will keep you dry iii tii« liarteM atorin »• Afk inr Uje\'nsH BRAND-' Fun.ititanAtalLei.ooUier. If jresrutorekeepardoeT nrsBAim\; Send for iJr'criPti'* 1 * c«ta!iw««- te A J. TnWER. 20 Stmnwm 8t , BefUm, lta**l Why did the Women of this country use over thirteen milium (takes of Procter & Gamble's Lenox Soap in 1886 ? -3uy^^aker?Fkgnm md you will soon understand wlsyr Piso's Rcsnedr for Catarrh i s the fllh Best, Easiest t o Use, and Cheapest. ••K CATARRH son. Sold by droggists or ssot by mail. E.T.\ ••• — - , Haxeltinc. Warren, Pa. SIOOO KMMs- DcaitUtjr* aket &SS£3SSi RJ8T BEER • --iotR^verage.J^bydrattglM:titsll_(d %. Ht^Eft.ltt w. Pels. Ave.. PaBafPa . CO., LAtayerte. fnd \ toSohilera«Beira. Settdstaunp tor_otrciilar», OOI- L. BlffS: Pensions^; *.M. Ait'y. tfaahtagton. D. <t IW^^-KSSKH •UP nuut KaUyj«M*i

xml | txt