OCR Interpretation


Chateaugay record. (Chateaugay, N.Y.) 1878-189?, July 18, 1890, Image 3

Image and text provided by Northern NY Library Network

Persistent link: http://dev.nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn84035846/1890-07-18/ed-1/seq-3/


Thumbnail for 3
%&&n& A F^dt V 4>ftT!f l,i»o»mjf *> fl»A* Utmi ft!*. , .u l :, a\ *u--t I'll*-:., .(at A|«*r*» S>*r»,*|>.4rill»i, ' 'jagjj • i.'iipii iiWiin'ii niimiiBi'ift'iiii'r i\ i smmmmm Tltt>«'l»at«f a«#r\ EiplrM Sod «'<••.>• i n *>w V«rk t itj. A Sietcb ef Hii Military wal Politic-\.* Life, •# i • • » i,„ r. k V •*:-: J»«>or 4 «*»** , Jj*>M~t>anea |>»-,, , fl ? t , v PatitflaJ*!\'\ at rwaiHj i«v!l • . ,.-T4ii.r i * ; «I*I ti r *»-].!•'<• .»' Uu» Pir.t V*u-t-». i - -s. \ •>< •« - f It.' U'-%'--,\.~.--%u |«fi « J, j IV—.1. :.t -«f !t,» l'i,r» I *•„.« - „;..; »[ 1 » ~ , • ». J\ t*w »?•**:. .1, *f *f\l»,t l»«ih.f.ri»»(r«t (•>•< • •* *». •,» • >«. . i - ; •) u-**t < r • * u«* -...' - ..•» . ' it- . * ; i~-. i f.» U < .•••..•% - , i •, ,.: -,, . t -»r .F. It. I »••> • « . ;«•»-.,! | ' ,i a „1 lAmtaftarit .''-*tr t frr. • ,- , rt*l'»-m ; ••*» Siwuidy |«J * -'« i* ! < • - Ayer's Sarsaparilla, ( A ,r< A C J . lO»».I. Mil* , . . t * ..».... ,1,. * s\ f \ / t s» «-•<•' »r» J»fc*-U h .« Hit i'«r>T- r i.--»-•! . fr. .. r * * »• •«.•/ , « • » ( IH.-.I 1- • l ?*!••»' • i - — i, ' *» -j 1 6 '• *H .i^* »' , <«.»»- I\ i '•»»• ' i .r Ha'lwkai i -» 'i , •> I m»»«f.-*:»v, [ :«.* • j *»•«.«»,.: \ ; ',il» , » lit 1* . at,* '•'aTlt»» ,'« U <• «(.-« ft't. . Ml, . V. ,,, -;< th, )«.»..•,, . «, ... . |l» ':.;.«•! K«ii>! !.•**« *ntn1 -,' •»* 1 (ft a, i.i ai I I}-, vl, J.. !•» •»»' ; .<w .\4\ *„. * .-, • « -* y «' '<•>>, tf « (|*t», H** ' RjTM- ' ••::' Vl- «i-<. tr. K.. . \M >,, „-, , . , , t (•\-'WT !*• H''»-« <r W r;r.t«-»,« »-j < < ,,... h » I.- r- llit r> a', . 1 t.fi • I » T I ,.«, , • !V,r,H » * UbHT l . 1.-.T,,,-,,. , V .\ W .JJ' I . -5.' *\ .***'. ... 1 \ (fT», i.t » . I.^fln-T. |r. > i - »,,, 1 , „ , ^ , « w H J.., v, «.{ »,*»•:•,.• «< t •.;---, M -i - . Hu MEBlacking \/- IK.^ON •\••-.V.W Mt*'** . »\ >:fT * i.A.s;<«.njri« n-^AKt^kte l^f^!^ .int at-x-c * >• J.«»- i '•* • \'• * »*\'• « '•' I ' i - . ,.>«• '-\•. . <n^ *(, > S '\I ' t f >',, »l * . ',- , . ,. %• 1 u» IT, H ' ' < 'f '*' ' *» <* 1. t'- l « . --r » .t ••\• ' -\1 •.-.,-. t ' . 1\^..» \-.», „«» ., • , * H. - , . * * . •. t 1 , , . <• M •. • • v» t . . • 1*1 f .unl r-4 .. . ' ,t m>\ \ ?. >•» . .,• \. t. #1 • • \> '»»>« *• - -»l rfftiHk. »t'-n. b**. I.iinij • «'»-l I»^ V*P .-wt t • M<ft.,-l*' » '•' »»•»\ » » i' »»»ne«tjj tt«« »«-* *' .••- tfe. n-^r- ^ f >N»Ulft*-l ii. •f*«S » M^#*» t! • '. v • * •!« a hatu»u t*«af r*n,i*ui '• ' ' • .*• ; : l-v' Tf ' J^I »1 • ''.-I.', tl ' • .', • . ; ! , ,1 f.*,;i> t!., n\u • •• m - , «Uon »* »«•; nu •••'. !• '(• • ««>i<mli»i*. Mnch »!«• i.' i--* \. r o f liwi «ul ''• • • • • ,-'.-.! i , v,.-n\ i o f •* lit' h • '•' • i • • • i : r ,!ui(!].\\ »)io;iiiil ; '• -?,,••• •• , i. .iiMiti irj irniiUii. -..! ir«:.-,l s.it\f: »lk*linc v - \'• - ',' .'. .v. 'V \. wilt iriii n • n«t!i- » ,<,J..r fot'i (irimtt^B tor an tti«i*»Hn»J<» V : i-!„f •-,,<> 'l*h^Vjf* of Irel,»nil I *i»» vn'I.Ul 'ijp )> xU«* fn*»h »•\! nft'n- \»1 n« life '.ha', liftiU«»(«n liariwl in their 1,1 iK'|!ii- UH o.'a'une*. ll »<• KHIII to I' .vi liv!,, i, ,l f kl . rt, lt th * h)li.*« of II - ; lto:av.t .loiilior* *»ir«f fona«l i i a ' • »• lh>g >>Q »ht» Ktacr»l«l I«li\ in tV \>' !*>«.' A. i).. fi-.-nh «nd lifr* lik*>, a] '•'[ uii !l,OT l.i.l l>,<\i butii't aimiMl. . >Ii-.-:; t -.,||ltiri<>» ^ ;itt i. i«,-i:,K l ! int»:cnii<»r Howl »\K lir«':i, K.. I?,.Mn?.>r ruthcart k, rii,-k a ui'SS ,.f friiKnui} oil. It i'* «, 1 \ ai a- to h., ;it-a' !v t'rftrmparcnt., of « J\-aittifti j-aU> j.jak r<>lt>r, ami, vhiU ('Mit'lv o«lnl«iH wlto-.i roltl. if hfdt'-,! ruittsi a H)>»i ili'licio;js(«!or. i^-ciul)ti»p -ni'wjjnj allar nf ros,i»s. An px|>eri- «')\u: fl.a- Jried.vrilU » «n»»i3 qnautit? '« tt\«! Hi immiiifr propwtioc. *lie a it *»•• iuand U< Imrn iJowij- Unt «t«tblily. Kiwng a-«oft, clear tlnnm. «li«<1tliug « '«!.• mv tolored h B ht, and filti:ig th< «\r \with * j>» aetratiag fr»gr»ft(^. .!#»-««'» .^-LIS Wl<> ' .- 'H- !l >, lh * tri t >» ' tvk Illii'J. w , »K«- b m*tii » ''f.*-«r.'iJhi » Ju^, i*<.,l«|W<,'«NV' I*. r» r J>*, ml •<•> (fc* *\• • ' ,r-r»» ! *«l»t, t CV»-.-»,tJ' «r* . •..•mtaalnl «.»»•> ,m «*». •. |p^ i.\fiiT«i ri«n..ii t •»• t^fMit-* «.S«,I.». ~ •vf IV «|««>'-infki.iMf «;.« Ha ^*R»n, Tr^ »it «nl K'Hi ii'ij «—tfr 114 t*» l«rt«l nlH frw i <-„*w-i M«t™. ..•-«•,ii , V.. - K.u\'*»» 1b - V|j.t-ll» »r>.l ».»vi«rtj SE»t«» 11 a I t»W (iiilh , M»n-Utiif ki mr- ,-••! h** ,-b»i'» (•, i>*o»«<«« I'n lftM Pw«ti <it »»*it ? ( . t'»hf '<n»«» rv»*l. t«f tWr* (or • - iii v ><»1 >»w Kar^» U JWtl S**wi »fl*i- tts« l«NruiTun«: „f Ut*>-.irii «r«r h\ w»» !n*,'l- * >l*>»r i .«n«r»] m tb» r»v-ij. UwarooT »«•! »«»•. it»«d t-<th» n.«itn»«.J nf «iw «*K'iv-*-rri»t.<~I Ut.tif« Ih^m't'iwnt WI,sl- in Kumw h* i-wr 'li*»»! »,'.!»« J \' t!i- t\i: H«»'.\M <>%'*-m*i»-til. ».nl»h'ii h- r<-ti»r;i^l \& m»*\\ I.i SI. l,\ »h.-fw h- n»»l* hi\ tw* ' (iurt-t«, f.^Hilft'itic th»'*.l» ««•! v'.»o- in«t »lr>-in •c'uritu l*i * <h~n- n*r»tii«» *>f #«H>1rV.4« AftartiMh«!1>or W.i««i'« l-r.^l. Asi;u«t 10, 19KL Ttmn^nx f«svWB**l nvar*h»l hi*. •rrwiM actir* »«n»wu,»os •»».! »n«iv>tnl,»! »h- j>uWlc»»4f>r> of Ti.> *.|»i>-r« »H»r;f I with H« loy*lty H# i«»n-i1 • ^r,-.-Kinar*\» Aunu«i 31, UMumlajt lh» pofomnwit «f t>i« H!*t*>. Btld »mi,«io. m ; |hut h* <»miinrij««t» Itn- •larwi'f Ibwwin «rm» nsram«< «'\* I'l*)!-! Rtattw i'rMfrlmt LuifSn »jij»na««l of !ln» j.n> ,-;unilX« nt*|i: Ui« ..man •([•'ion' VIMIIWI which h« txitiM«l<>o»l }.r(.*n*tnr«, mvi h« aaksd Fr*n>'Mit tr> witJidraw ft. !*M<-h th\ Uv!*r .Wlin«l n> .lo un<l U»» rmdilont 1 l»w<«r»rp nnnulM u him- wrif in * public oni«r. He wan, n(l«r an in vwUgatkui lir tli^ S.^-rt't»ry nf War, NoviMtibrr 2, IM'I. ml«>vol fri>m hl« <«,»ui- iiuinil justl a» ho h» I uvrtaken thr IVm- f«d«rate» al «prinicfi.'H. t*r««td«nt H»}>i n«»nirmt*«i him for Uov- *.rtK.r of At*fx»na . Territory In June. 1STS, ! «mi he WM afforward apj>ointo«l to 1 hat port. ismofi then heha« done good work fn mi|irov- ln; that regjtHi. On Aprif 22 last l>wiiilent HiUTi)if>Ti sent th* IIUIH of G«9i«!ral Fromont t>* the 8*aat» a» Ma}or-CJ«ieriil ton th© retirwl Mrt. Th« nomination <w coua»uad April 36 ami the I'ntAdttA <*«»•* tb* commission April 30. tJKWiii* exiMMt eoystA'-ttortflmte as tt« Cftmgo Fr%e 8t*!faiut*ttt adTauda^.OO^OW caab and f40O,4MO anauaUy for tea j«ira, . „._..^.. \••\\••4\ IS_E LU N'a ^ro« ^^ AND \^ IMFANTS :t>ipaiDS. FOOD §teMt0mr'», tmWUMiMJt »OUM iMrai • •• TttTMKK, * p«c-o*«t*TEo rooi #o« Df»rtmc«, CO«t*w«rrivxm. CoarvaixactMT* * MiwrtCT HtrrmtaT IB *L L •*«T.»« dlllll 1 litmii Wo CooaiMC. actnt <• »ti cuM'tt. Ohw Ink *T*» r*a» ur* \ \•' la»»*f«i\ an> < • aawwa r* !*»*• c#. !^tolla.1TWi2af®£fe »*. i. N. ?AM Tiunma, rwT«*«;[*i« 41*0 *f:mtu9, •---••——• • lUi.a* , <^r I^J>I«,.Q I n* m22r% W R. J. W1LDIK6, •. Bw ntTWTI(i5 AJIH W,BO»i>» MUrMA'a bookMon, Kak>a*. * . flrw l«f aortii >( t_ € W*Mt*a «a •*•*• »«rw <maa aawaat\ i KW S^ X. tl. rABPCITlt, pHi-:-:iX ivi, »vaults, CH«mtrw*aa» ». v DR. p. D. wiirmuo, nrrsmttAT *«r» m:m»w-w. omocu* nwklxfem !«• 'IbUa at , Murk*. *, t . tMa> pa&M uo»a«cUnaa, VGREAT lUNGHEMIFi •-^;>* 1. r. WCHSJMi. rwTwm** a^B «;»}»•>?«. ruATmaraAT fonaarqr •* J/^4 c- N.\ \^~4f . d~*fUtu>m4 to Cur* ail d>a»aaa* of »t>» Tturn* aa4 Luop, or IMMJ r«f«iid«<l n*i Bii* Fraa. Jhav'^f*! *•» „.a.«.»_--.— «• VAN WERT CHEMICAL CO. ir.n.m^.MwM W*Tl*tO*K. N » . r. mriBEiL a. ». <l0a. M. I \mm ai l raa^d ay t>t Untariag, For »a.l« at BHELOOH8 SEUO STORX, Chale*ag»y I WILL CUARANtEE A Radical and Speedy Cure for Hard Tim« •CCLAB1 * rA»MCV, *Trr.iui«Tiii *«t» n>r?t*iu>» *i ONha ew R«l|>hant a >«»* * (Maa, V. T Laau »*d t^tikavbnaa. &uni> E He*-ia *i. ruatO Tm »m IW TOCT WILLiBCT- micm lEUiEii mm rsoi & ITIICTIT IELJULE mm Of GRASS AND CLOVER 9KID, DEFIANCE SKID WHBAT, BRADLEY'S PHOSPHATR. PACIFIC GUANO, Bank of CliaUaagaja L*VI ruisjt.rMM* t a ••w— T T «-,,, rTniMMi OK) UWCn, QHii MUKTOH: * h nr«r?«rrT. ••o. turn UK'VS rKucie, p. a. ooo« fc. W AMl>KJt*r>M' -L*^*^ C L. Sritr? IV W 111 Aaaaia«aMW« Na*4. • , air H. T%ai aaa« Mft'iKMl rmOf tm n M .«)ra»«w4 uJ>f la* Ia n •< la» 9«w T««*,*ita »^«>iial «l »*«a«r •*« GENL1NB NOVA SCOTIA LAND PLASTliV *&»-«<*+*-**+**+ iYRACCftKfcL'I.KT AND HAND PLOWS, Vuw— *.,-,»-i,i f t * vi«.- f»B *a*a». t^Kiw a«u . «i Mwttrtiy at »»» |awl MMfc PERRY SPRING TOOTH HARROWS, ^^%2aT*^ fct !Sr3\* -- ' Htrdwart, Stov«i and Tlnwtrt, il^^^^^^fs «l»r ld»M •,« »il a taanr f*^.*i .**.. HA«num.ClMNM». Dociri Sask, Rl:n.ia. BHads, Hhiafla. OUpboiArtli, Utk, PaiaUi. Oiit. V*r«i»b< k s. T*rr«d aad FfU,P»p«f, Wbe»!wr,jfit sn<i Biacksailbuig Material fl aolicit yoar traiii o« improvt^ banoe« pnanple* \V D. B. OOOIfLCY. EELT^AJ Ai MTnWILL. AMarawn. aa4 C •••>•! CMaai feral «a« * r KiLvxa ir. r ^ VaTlft.-*!*wi«» ».-» aa M. *•,;» ««. : pa- »*to»l. a.4«rw]p >.•>•> / gN«M . -••-.; IUI UM? •v> • - t.; M * r iW. »•,«<» » - .•*,! •-*? • t \ -*» m t«,, t „ tl l**»l »«. IHJl, «•! i«i'\n iiv?n « .: f i * u^j-xa, ir.t, 'WTI •** a^aaiaaj w>m MavaaC Xt!! JOHTI L OILREBT. Attawawv «M| C~.<WI.I W ONha* mm Uuw A HUuaaiaiMara. kLata av . Mi si ir ^^ ' •«*« (-:,*+ * «rjrr,.c**« >f MaO : •.-'»*\.i:*^ i.i r.lM atuMI* la ral VM»««T •-\ *•-»*». a« *a jr -- *^'*< E * **^ fe»# bM iaiHni« Itaa4 »•\»* «»*\•. iniii*$ mm cttL wa ar raaaa — a a»raaa» > •\\•a\ •£ -^ a*t oalwai laaa> i HAT10HAL HOTEL. •*rfc*- « Vi'^c* . Ijiam t K faaaf. •• {<r*«dr_ K#«we:WfjMri UwwaaaM7 raMHi a»i a raaa a<mrr UawaairM? r CANTWELLS ft •All, S ' » hrwirt . 4.°a«'fi tiiM.M^«#. a*, i »• ::„.» ..«,-•, a» di •fcfet? ^ » .^ N '**n * *«» rae>» a I.II«<^W .,...,• ,. ; .. „=„, r >» <• » *, *. *n-*m-«i-« ,• >ti« 4i<n,« „f r-»»«^a. MMJMW >•\• < *-••\•« «.<*.. #»'««HlMilU«»„nf fll *U..»^»a .4 U'.r ,/'.!«. fc-.WT ..|T'-U •aua H '.Mtt|r. l<t'.Hnl. k i r n.«iw( \Maan *afc -.tn» »l •» *«^» • I * -*.,*, '.., la '>]),Ji-i-»«'l»M « • MM» *. *>. • f »*..»,a, « ««M. «.> itAinaa r-ia < w„* -i ,.»•-.. l.» v»* « «r r-n-.i-. U|«r «Jl JB» jt ».«--i« !**- js,M-f ;«fl»«»r **«fc. tMta l « • I »Mr«i^l4. imiU^S SMfll CflK- G0RD0H.H 9k\H. m l*« ~««a» m m I i <•»«• '«»*l rf <vr Mvt a»« •)«, aa4 a, 1 awn *•* •J j I IEWAU'S mm C«L hn. WaiM •Caaati. Owa... fiaa, a. IML A« Ea HOLMES TO THE PUBLIC* t »'^.t T*«(Hrrt1tfH 1mtt*rm n-.- i •••ii*Gi, t.f < -'kbtaajra* aad * -:\*!(* t('«t S M r#*pa***J M * * • kACKlMlTHIMC . HC»4f«a WOOOMTOftK AT MV «HO* |:.« H.t-^t St - f.-,t i.l :ii»c« I 4 •*•),- ,>« aaa«l. 0a. * I. K.aa»4U. Ca. . , •on* T«rr Kraiaalra *>««*a c»«k 1 •*«• nw«4 , • •, , !.. , , .-•• • -. . m . .•«ic ar*w« tfcw i-u *>•»• laa, •»• .<J r ' ._ .- 1 - _r~L~~^- \ir~^2~~T\Z—B <;a«^. saaasK«3!B?«, PHOTOGRAPHS] wrta aaaaXaa? la»* _ . f II JB 1 • Tdanl»*ir. ««aar> Trafcra. | . » 1 ,. - , . 9 • NIW BUCC1ES AMD WACOWI wmiwt mm CML ftw« «t tar W«Ma. ar d l MUw »•» t» * B «*•»• •W»aa*auwaaa«a«l«ttr }««.« H «W wwal l«» aay iMwaia r«» • »l af r>*f ar tagj<»««**»• SOLD BY JLLh 1>KI OOIBTS. JOH* WtWICt. -KIXK — WITCH REPHRINS KHTaTTLaa i« V t«TUTJC KAXTCIB. >'~* ' WA..,|-1I««» >ft w,sl« m,« P:< fii^a n aiB M WOOm TCU ALLOWEC AT S« AAlXUt pr.va^i .ll.au. ..1 • » CBATaArOAT. M. T. Kt'LLT WARRANTED! ' M «ar »<vt la .1,»» h. «* -< ia* aaal w«aaAia> l»K<.it4t * >-iat« »* Sufikffli St-f t' r «t. •Ill K «K A (aLU g LOOK AT THIS I sielisi'j Dm Start. CAiUim inilLSiHFpicf oi r&Aia •twaillt.tinMkT4rl.ftl.lH>!* I! I. kcn*4,*«tfcl»«\<»*•- >.»,iilt>r « i.«.«l.-,r>rrr * , «itui«n».« i»>»M „,wki (V<,M »3 i,. • I • . «.. .1 >«•«. <*\« t»» •'«>' .«!<*- ~.i.tit«».« ii.,t.f «nt. «i™<. w . p>T»iinmi..,».«nri» A4dnU.it «iA!.t-r.ti iiKhi aao. Vnim.M, w.i*>- Newapaper Readers* Atlas. THS FLACK TO BU T A f*j± Tt JST E s s IB A T THOMAS FEAXZTS, CVtorna lip tit »«*h Stkt» mB* TWTttX» | »**• H.|» « «TT«* OnttnWT In th* Work!) •!*«• th. n,im mtlw of ~rb State Ma m«it, BoavUttea, rhl*( fit!.., »»»ntr« M ~ \ icukvbw p«fa»n£% wlao.et «<»*W». Mailw* o* ^ntkemrak. B«nti«r «t emptorn. ««•; •)*• >»*» *«\«|>ik •'\'S ? «a»tr»> *ana oj The I^trgast Harwaa Shop in Nflrtb- am >\»w York. XrmASK fl. IMiSP. of I*****, • I 1 (mm tl»- mawafaiHuntm «••>« Mouidlnin of lb* tatMt »«««*- aaiek ka ' off«.r tn th# t^ihlk? at rwmartakfcif In* avti __ l-arU« dmirinc work la M> laaa oaa call oav *, K. Hnltnaa, tki* »iliac?. t« w* a»n»r**a aad aaw» onlr\S. All hi. irort la Kanraataaa nwartF •« *» • J quaJitj. bul *» to pnoaa. *a# t fcara a fan ttook of «T«rrttitBK ta my tto*. Blankrcta at arary daacrlpdan Tifimtupi. «(aU»>fkm 00X7BLE ft BUTOLB HAPVBS9BS aaiotaaat JDO \yoxr

xml | txt